hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Ứng dụng quy trình sản xuất tinh lợn ngoại phục vụ công tác sản xuất lợn giống lai tại địa phương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.44 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Ứng dụng quy trình sản xuất tinh lợn ngoại phục vụ công tác sản xuất lợn giống lai tại địa phương có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,bao cao khoa hoc,
Thụ tinh nhân tạo (TTNT), cho tới nay, thực ra không còn là 1 công nghệ mới. Những phương pháp về lấy tinh, xử lý tinh khí và dẫn tinh cho lợn nái đã được thực hiện từ các 5 1930 trong những nông trường quốc doanh ở Nga, tuy nhiên, các 5 sau đó việc áp dụng công nghệ này dưới dạng thương phẩm chưa được đa dạng. Năm 1956, TTNT được tái hoà nhập vào công nghiệp chăn nuôi lợn do công của Chris Poldge (1956), người đã làm vượt trội các ích lợi của TTNT trong việc quan tâm các lợn đực giống ưu tú hơn là sử dụng nó trong giao hợp tự nhiên; hơn nữa công nghệ này có thể rộng rãi dễ dàng cho hầu hết các người chăn nuôi bất luận quy mô đàn và dễ dàng đánh giá nhữn lợn đực tốt nhất. Ngay công đoạn ban đầu, TTNT đã cải thiện năng suất chăn nuôi, kiểm soát bệnh tật, làm dễ dàng cho các chương trình lai giống, tạo sự thuận tiện và tiết kiệm.Ngày nay, TTNT được ứng dụng khắp thế giới dù rằng mức độ sử dụng và cách doanh nghiệp có khác nhau giữa những nước tùy theo các chi tiết như dùng cho chăn nuôi công nghiệp, quy mô đàn, hệ thống phan phối và khí hậu. Tại đa dạng nước châu âu, có 1 mạng lưới doanh nghiệp tốt của các cơ sở TTNT thương phẩm cung cấp dịch vụ phân phối tinh khí cho người chăn nuôi, trong khi phối hợp chặt chẽ với những doanh nghiệp giống. Việc sử dụng TTNT tại trang trại cũng phát triển vì người chăn nuôi công nhận các ích lợi về kinh tế của việc sản xuất tinh khí trong trại. Ngày nay, TTNT là 1 bộ phận không thể thiếu của công việc hằng ngày trong những trại với những quy mô của hình tháp về giống từ đàn hạt nhân tới đàn thương phẩm. Nó được ứng dụng trong hầu hết những trại có quy mô khác nhau và các hệ thống quản lý khác nhau, dễ dàng tiết kiệm tầm giá, cải thiện năng suất và tăng cường chất lượng sản phẩm và ưng chuẩn ấy, kiểm tra tốt hơn hầu hết những cấu phần của đàn. Ngày nay TTNT được khai thác như là 1 cách rộng rãi rộng rãi các nguyên liệu di truyền ưu tú với mức độ giảm thấp nguy cơ về dịch bệnh thú y và được xem như là giải pháp hỗ trợ có giá trị cho việc quản lý.Lợi ích chính của TTNT là tiết kiệm tầm giá, đẩy mạnh năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Một người chăn nuôi lợn thành công trong tương lai là người có thể sản xuất thịt lợn chất lượng cao với gía thành thấp nhất; hầu hết các gì góp phần vào mục đích này đều phải được thực hiện 1 cách có hiệu quả. Giá nhất quyết sản xuất 1 liều tinh khí chiếm 1 tỉ lệ đáng kể của tổng chi phí; các cố gắng nhằm tụ tập làm giảm tầm giá sản xuất cho mỗi liều tinh hiện tại là tăng số lượng liều tinh sản xuất và liều tinh tiêu thụ. Quy mô trạm càng phát triển, người sản xuất càng có lãi. Hiện nay lợn thương phẩm do TTNT có giá bán trội hơn so với lợn giao hợp tự dưng do khoản bổ sung của việc bảo đảm chất lượng và đặc điểm di truyền ưu tú.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download