hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Ứng dụng quy trình sản xuất tinh lợn ngoại phục vụ công tác sản xuất lợn giống lai tại địa phương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.44 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Ứng dụng quy trình sản xuất tinh lợn ngoại phục vụ công tác sản xuất lợn giống lai tại địa phương có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,bao cao khoa hoc,
Thụ tinh nhân tạo (TTNT), cho tới nay, thực ra không còn là 1 công nghệ mới. Những phương pháp về lấy tinh, xử lý tinh dịch và dẫn tinh cho lợn nái đã được thực hiện từ các 5 1930 trong những nông trường quốc doanh ở Nga, tuy nhiên, các 5 sau đó việc áp dụng công nghệ này dưới dạng thương phẩm chưa được đa dạng. Năm 1956, TTNT được tái hoà nhập vào công nghiệp chăn nuôi lợn do công của Chris Poldge (1956), người đã làm vượt trội các ích lợi của TTNT trong việc ưa chuộng các lợn đực giống ưu tú hơn là sử dụng nó trong giao cấu tự nhiên; hơn nữa công nghệ này có thể rộng rãi dễ dàng cho toàn bộ các người chăn nuôi bất luận quy mô đàn và dễ dàng đánh giá nhữn lợn đực tốt nhất. Ngay công đoạn ban đầu, TTNT đã cải thiện năng suất chăn nuôi, kiểm soát bệnh tật, làm dễ dàng cho các chương trình lai giống, tạo sự thuận lợi và tần tiện.Ngày nay, TTNT được ứng dụng khắp thế giới mặc dù mức độ sử dụng và cách tổ chức có khác nhau giữa những nước tùy theo các yếu tố như phục vụ chăn nuôi công nghiệp, quy mô đàn, hệ thống phan phối và khí hậu. Tại đa dạng nước châu âu, có 1 mạng lưới tổ chức tốt của các cơ sở TTNT thương phẩm cung cấp dịch vụ phân phối tinh dịch cho người chăn nuôi, trong khi phối hợp chặt chẽ với những doanh nghiệp giống. Việc sử dụng TTNT tại trang trại cũng phát triển vì người chăn nuôi công nhận các ích lợi về kinh tế của việc sản xuất tinh dịch trong trại. Ngày nay, TTNT là 1 bộ phận không thể thiếu của công việc hằng ngày trong những trại với những quy mô của hình tháp về giống từ đàn hạt nhân tới đàn thương phẩm. Nó được ứng dụng trong toàn bộ những trại có quy mô khác nhau và các hệ thống quản lý khác nhau, dễ dàng tần tiện giá tiền, cải thiện năng suất và tăng cường chất lượng sản phẩm và phê chuẩn ấy, kiểm tra tốt hơn phần lớn những cấu phần của đàn. Ngày nay TTNT được khẩn hoang như là 1 cách rộng rãi rộng rãi các nguyên liệu di truyền ưu tú với mức độ giảm thấp nguy cơ về dịch bệnh thú y và được xem như là giải pháp hỗ trợ có giá trị cho việc quản lý.Lợi ích chính của TTNT là tần tiện giá tiền, đẩy mạnh năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Một người chăn nuôi lợn thành công trong mai sau là người có thể sản xuất thịt lợn chất lượng cao với gía thành thấp nhất; toàn bộ các gì góp phần vào mục đích này đều phải được thực hiện 1 cách có hiệu quả. Giá nhất định sản xuất 1 liều tinh dịch chiếm 1 tỉ lệ đáng kể của tổng chi phí; các phấn đấu nhằm tập trung làm giảm giá tiền sản xuất cho mỗi liều tinh hiện nay là tăng số lượng liều tinh sản xuất và liều tinh tiêu thụ. Quy mô trạm càng phát triển, người sản xuất càng có lãi. Hiện nay lợn thương phẩm do TTNT có giá bán trội hơn so với lợn giao cấu tự nhiên do khoản bổ sung của việc bảo đảm chất lượng và đặc điểm di truyền ưu tú.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download