hoặc
Tài liệu học tập Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.06 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Kinh tế học,triết học, cách mạng khoa học, thành tựu nhân loại
"Người ta lựa chọn tham gia 1 cộng đồng như thế nào và được 1 cộng đồng chấp nhận như thế nào, dù dó là 1 cộng đồng khoa học hay không khoa học? Quá trình và các công đoạn hòa nhập xã hội trong 1 cộng đồng là như thế nào? Đâu là các mục tiêu mà cả cộng dồng cùng coi là mục tiẻu của mình? Những sai lầm nào dù mang tính cá nhân hay tập thể sẽ được cộng đồng khoan nhượng; và cộng đồng sẻ kiểm soát các sai lầm không được phép như thế nào? Để hiểu 1 cách hầu hết hơn về khoa học, chúng ta còn phải trả lời hàng loạt các loại câu hỏi khác nữa, nhưng không có lĩnh vực nào lại cần tìm hiểu thêm đa dạng tới như vậy. Cũng giống như ngôn ngừ, kiến thức khoa học có phải vốn là tài sản chung của 1 cộng đồng hay không. Để hiểu rõ dược điều này, chúng ta cần phải tìm hiểu các đặc điểm riêng của các cộng đồng đã tạo thành và sử dụng khối kiến thức đó."
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download