hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,năm điểm)

1) Tính: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán

2) Chứng minh rằng với x > 0 và x # 1 thì Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán

3) Cho hàm số bậc nhất: y = (2m + 1)x - 6

a) Với giá trị nào của m thì hàm số dã cho nghịch biến trên R?

b) Tìm m để đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A(1; 2).

Câu 2: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình: 2x2 + 3x - năm = 0

2) Tìm giá trị của tham số m để phương trình: x2 + mx + m - hai = 0 có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn hệ thức |x1 - x2| = 2

3) Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 3: (2,0 điểm)

Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong 1 thời gian nhất quyết. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó, tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định hai ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã làm được bao nhiêu sản phẩm?

Câu 4: (3,năm điểm)

Cho đường tròn (O) nhất quyết. Từ 1 điểm A nhất quyết ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (M; N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O) tại 2 điểm B và C ( B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.

1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.

2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: AK.AI = AB.AC

3) Khi các tuyến ABC đổi thay thì điểm I di chuyển trên cung tròn nào? Vì sao?

4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM = 2IN.

Câu năm. (1,0 điểm)

Với x # 0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download