hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP xuất nhập khẩu Bến Tre, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP xuất nhập khẩu Bến Tre có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Ngân hàng,Luận văn ngành Tài chính - Ngân hàng

Bài luận văn ngành Tài chính dưới đây với đề tài: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP xuất du nhập Bến Tre, bài luận văn này có thể giúp các bạn sinh viên ngành Tài chính- Ngân hàng tham khảo để sẵn sàng cho bài luận văn, khóa luận tốt nghiệp sắp đến của mình.

Luận văn: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP xuất du nhập Bến Tre

MỞ ĐẦU

Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là việc phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng các công nghệ khác nhau để nắm bắt được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp, qua đó đề ra kế hoạch sản xuất buôn bán có hiệu quả nhất.

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất buôn bán. Do đó, hầu hết các hoạt động sản xuất buôn bán đều có ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động của doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính.

Các báo cáo này cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nhà quản lý,chủ sở hữu, các nhà tài trợ từ bên ngoài, các nhà đầu tư tương lai, cơ quan chức năng. Các đối tượng này quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp ở các gốc độ khác nhau. Song, nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo thành các dòng tiền mặt, khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa.

Như vậy, để đưa ra các quyết định đúng đắn, nhà quản lý, chủ sở hữu, các nhà tài trợ từ bên ngoài, các nhà đầu tư tương lai, các cơ quan chức năng phải nắm rỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo tài chính là 1 công cụ đắc lực giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp và các bên có liên quan tới doanh nghiệp thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Đặc biệt, đối với người quản lý doanh nghiệp, việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp họ nhận ra các mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, từ đó hoạch định chính sách phù hợp cho tương lai và yêu cầu các giải pháp hữu hiệu để ổn định và cải thiện tình hình tài chính, giúp nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

NỘI DUNG

Phân loại tỷ số tài chính:

Các tỷ số tài chính thường được chia làm năm nhóm

1. Nhóm trang bị nhất: (kèm bảng 1)

Các tỷ số về khả năng thanh toán: Phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

1.một Tỷ số thanh khoản hiện thời

Tỷ số thanh khoản hiện giờ là 1 tỷ số tài chính dùng để đo lường năng lực thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Cách tính

Tỷ số thanh khoản hiện giờ được tính ra bằng cách lấy giá trị tài sản lưu động trong 1 thời kỳ nhất quyết chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả cùng kỳ.


Tỷ số thanh khoản hiện giờ cho biết cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn mà doanh nghiệp đang giữ, thì doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán. Nếu tỷ số này nhỏ hơn một thì có nghĩa là doanh nghiệp không đủ tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn sắp đáo hạn.

Khi đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp, người phân tích thường so sánh tỷ số thanh khoản của 1 doanh nghiệp với tỷ số thanh khoản bình quân của toàn ngành mà doanh nghiệp đó tham gia.

Tỷ số thanh khoản hiện giờ tại thời điểm Quý 2/2012 = 361% (Theo TT CK TP HCM)

Theo kinh nghiệm, hầu hết cho rằng tỷ lệ này ít nhất nên là 2/1 đối với hầu hết các hoạt động buôn bán. Như vậy theo kết quả trên cho thấy tỷ lệ tại 3 thời điểm nêu trên đều cho kết quả cao hơn mức tối thiểu cho phép tức là công ty hoàn toàn đủ tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn sắp đáo hạn.

2.hai Tỷ số thanh khoản nhanh

Tỷ số thanh khoản nhanh là 1 tỷ số tài chính dùng nhằm đo khả năng huy động tài sản lưu động của 1 doanh nghiệp để thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này.

Theo thước đo khắt khe, thì trang bị tài sản lưu động duy nhất được dùng để tính tỷ số thanh khoản nhanh là lượng tiền mặt doanh nghiệp có. Tuy nhiên, rộng rãi hơn, tài sản lưu động ở đây là tài sản lưu động không bao gồm giá trị hàng tồn kho.

Tỷ số này phản ánh khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán ngay các khoản ngắn hạn. Tỷ số này được cho là 1 thước đo thô thiển và võ đoán bởi vì nó loại trừ giá trị hàng tồn kho nhưng trong đa dạng trường hợp doanh nghiệp sẵn sàng bán dưới giá trị sổ sách các khoản hàng tồn kho để biến thành tiền mặt thật nhanh, và bởi vì thường thì doanh nghiệp dùng tiền bán các tài sản lưu động để tái đầu tư.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download