hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp triển lãm, hội chợ phát hành phẩm như sau:

Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp triển lãm, hội chợ phát hành phẩm

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần sẵn sàng hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hứa thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho doanh nghiệp, hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hứa của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. 

2. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

3. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép doanh nghiệp triển lãm, hội chợ phát hành phẩm.

- Số lượng hồ sơ: một bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- 06 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

 - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

7. Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn xin phép doanh nghiệp triển lãm, hội chợ phát hành phẩm.

8. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Xuất bản;

- Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành 1 số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/ 2004, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế 1 số quy định của Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải các căn cứ pháp lý, mẫu đơn và thủ tục này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download