hoặc
Tài liệu học tập Quy trình kỹ thuật trồng cao su vùng miền núi phía bắc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy trình kỹ thuật trồng cao su vùng miền núi phía bắc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Lâm nghiệp,
Mục lục Phần I KỸTHUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG, KHAI HOANG THIẾT KẾLÔ, TRỒNG MỚI VÀ CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠBẢN .............................................. 5 Chương I SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU .............................................................. 6 Mục I: KỸTHUẬT LÀM VƯỜN ƯƠNG TUM TRẦN ............................................ 6 Điều 1: Thời vụ........................................................................................................ 6 Điều 2: Chuẩn bị đất ................................................................................................ 6 Điều 3: Thiết kếvườn ương .................................................................................... 6 Điều 4: Làm rãnh vườn ương .................................................................................. 6 Điều 5: Chuẩn bịhạt giống ...................................................................................... 6 Điều 6: Trồng cây ra vườn ương tum ...................................................................... 7 Điều 7: Tưới nước ................................................................................................... 7 Điều 8: Làm cỏ........................................................................................................ 7 Điều 9: Bón phân ..................................................................................................... 7 Điều 10: Tỉa loại ...................................................................................................... 8 Điều 11: Phòng trịbệnh và côn trùng ...................................................................... 8 Điều 12: Ghép cây ................................................................................................... 8 Điều 13: Bứng, xửlý và bảo quản tum ................................................................... 8 Mục II: KỸTHUẬT LÀM VƯỜN ƯƠNG TUM BẦU CÓ TẦNG LÁ .................... 9 Điều 14: Thời vụ...................................................................................................... 9 Điều 15: Địa điểm ................................................................................................... 9 Điều 16: Thiết kế..................................................................................................... 9 Điều 17: Quy cách bầu và tum ................................................................................ 9 Điều 18: Cho đất vào bầu ...................................................................................... 10 Điều 19: Kỹthuật trồng tum vào bầu .................................................................... 10 Điều 20: Chăm sóc ................................................................................................ 10 Điều 21: Bón phân ................................................................................................. 10 Điều 22: Chuẩn bịbầu đem trồng.......................................................................... 11 Mục III: VƯỜN NHÂN GỖGHÉP CAO SU .......................................................... 11 Điều 23: Thời vụ- Cây giống ................................................................................ 11 Điều 24: Chuẩn bị đất ............................................................................................ 11 Điều 25: Thiết kế................................................................................................... 11 Điều 26: Làm đất ................................................................................................... 12 Điều 27: Chăm sóc vườn nhân gỗghép ................................................................ 12 Điều 28: Bón phân ................................................................................................. 12 Điều 29: Tưới nước ............................................................................................... 12 Điều 30: Thanh lọc giống ...................................................................................... 12 Điều 31: Tiêu chuẩn cành gỗghép ........................................................................ 12 Điều 32: Nâng tầng lá và cắt cành gỗghép ........................................................... 12 Điều 33: Bảo quản, di chuyển cành gỗghép ...................................................... 13 Điều 34: Định hình và cưa bình phục ...................................................................... 13 Mục IV: QUẢN LÝ VƯỜN SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CAO SU .......................... 13 Điều 35: Quản lý vườn ương ................................................................................. 13 Điều 36: Quản lý vườn nhân ................................................................................. 13 Điều 37: Kiểm định giống và thanh lọc vườn nhân .............................................. 13 Chương II KHAI HOANG, THIẾT KẾLÔ VÀ XÂY DỰNG VƯỜN CÂY TRÊN ĐẤT DỐC .. 15
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download