hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 8), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 8) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn?
A. (x − 1) (x + 2) = 0           B. 0x + bảy = 0            C. 2x − 3 = 0          D. 1/x + năm = 0.

Câu hai. x = một là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 3x + năm = 2x + 3                B. 2(x − 1) = x − 1
C. −4x + năm = −5x −6            D. x + một = 2(x + 7).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download