hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi được sử dụng trong trường hợp việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, giả dụ cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân..........................................................................................

Chúng tôi (Tôi) là:

Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ...............................................................................................Giới tính:.....................

Ngày, tháng, 5 sinh:................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc tịch:...................

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................................................................

...................................................................................................................................................

Phần khai về bên giao con nuôi trước đây:

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi (1):.........................................................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng:.................................................................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:...........................................................................

................................................................................................................................................................................... Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại:.................................................

.................................................................................................ngày...........tháng...........5......

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị............................................................................. đăng ký.

Làm tại:................................................ngày ............tháng............5............

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đã
đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (2)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Ngày...........tháng...........5..........

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Người khai
....................
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download