hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Sở GD&ĐT Tuyên Quang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TUYÊN QUANG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 CẤP THPT

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/1/2010

Quy ước:

- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này;

- Các bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt cách giải và công thức áp dụng;

- Các kết quả gần đúng thì lấy tới 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Câu một (5 điểm).

Tính giá trị của các biểu thức:
Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCS

Câu 2 (5 điểm).

a) Tính giá trị và chỉ ghi kết quả dưới dạng phân số của biểu thức sau:
Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCS

b) Tìm x biết:
Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCS

Câu 3 (5 điểm).

a) Tìm chữ số hàng chục của 172009

b) Tìm dư của phép chia 2468101214161820 chia cho 1357911?

Câu 4 (5 điểm).

Giải hệ phương trình:
Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCS

Câu 5 (5 điểm).

Một người bắt đầu đi làm với mức lương khởi điểm là hai triệu đồng 1 tháng. Cứ sau 3 5 người đó được tăng lương thêm 8% lương cũ. Tính lương bổng tháng của người đó ở 5 công tác vật dụng 31 (kết quả làm tròn tới 100 đồng).

Câu 6 (5 điểm).

Cho đa thức P(x) = x5 - ax+ bx3 - cx2 + dx – 2010.

a) Xác định a, b, c, d biết P(1) = -2011; P(2) = -2084; P(3) = -2385; P(-1) = -2045.

b) Với các giá trị của a, b, c, d vừa tìm được, tìm số dư r của phép chia P(x) cho nhị thức: x - một,25

Câu 7 (5 điểm).

Cho 2 hàm số y = 3x + một (1) và y = -4x + 10 (2). Gọi A là giao điểm của đồ thị các hàm số (1) và (2); B, C lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số (1) và (2) với trục Ox.

a) Tính số đo góc BAC (làm tròn tới giây);

b) Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 8 (5 điểm).

Cho hình thoi ABCD có chu vi bằng 20cm, tỉ lệ độ dài 2 đường chéo là . Tính diện tích hình thoi ABCD

Câu 9 (5 điểm).

Cho dãy số: Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCS

a) Tính năm số hạng đầu: u0, u1, ..., u4 của dãy số;

b) Chứng minh rằng: un+2 = 10un+1 - 18un

Câu 10 (5 điểm).

Biết số có dạng Đề thi giải toán MTCT môn Toán THCSchia hết cho 24. Hãy tìm tất cả các số N.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download