hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận: Quản lí nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận: Quản lí nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Bảo hiểm,Tiểu luận ngành Bảo hiểm

Với đề tài: Lí thuyết và thực tế về quản lí nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam ngày nay, bài tiểu luận ngành Bảo hiểm của nhóm hai thực hiện có thể giúp các bạn sinh viên tham khảo và tìm hiểu thêm để sẵn sàng cho bài tiểu luận hết môn sắp đến đây của mình. Chúc các bạn có 1 bài tiểu luận được đánh giá cao!

Tiểu luận: Quản lí nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU

Bảo hiểm là 1 lĩnh vực rất quan trọng đối với các nhà nước nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là 1 biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành 1 trong các kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tăng trưởng và phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của mọi doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trong nền kinh tế. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển ngày càng mạnh mẽ thì sự cạnh tranh trong ngành bảo hiểm diễn ra cũng ngày càng gay gắt hơn.

Thực tế hoạt động bảo hiểm thời gian qua đã cho thấy sự vững mạnh không dừng của ngành bảo hiểm và đa dạng tiềm năng phát triển trong mai sau. Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang được nhiều hóa với tốc độ cao, sức ép mở cửa thị trường và thách thức hội nhập ngày càng lớn.

Quản lý Nhà nước là hết sức quan trọng và không thể thiếu được ở bất kì xã hội nào. Do tính chất quan trọng của ngành bảo hiểm đối với nền kinh tế, trong các trường hợp cần thiết, Nhà Nước cần phải tiến hành can thiệp và điều tiết thị trường này. Việc quản lí Nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm ngày càng trở nên quan trọng và được biểu hiện rõ nét. Quản lý Nhà nước giúp cho bộ máy của các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm hoạt động nhịp nhàng, theo 1 khuôn khổ khăng khăng và có hiệu quả hơn.

Sau đây là nội dung của đề tài: “Lí thuyết và thực tế về quản lí nhà nước hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay” do nhóm hai thực hiện.

PHẦN I: Lí thuyết về quản lí nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm

1. Khái niệm và đặc điểm quản lí nhà nước

A. Khái niệm quản lí nhà nước

Quản lý Nhà nước là 1 dạng quản lý đặc trưng, được sử dụng các quyền lực Nhà nước như lập pháp, hành pháp và tư pháp để quản lý mọi lĩnh vực xã hội.

B. Đặc điểm quản lí nhà nước

  • Nhà nước là 1 thể chế quyền lực, sẽ định ra các luật, pháp luật, nghị định, quyết định về tài chính, các chính sách, thuế, tiền tệ… Các luật, chính sách này không các yêu cầu các doanh nghiệp, dân cư phải theo mà còn tạo điều kiện môi trường để các doanh nghiệp hoạt động.
  • Nhà nước bỏ vốn vào các doanh nghiệp quan trọng, các khu vực công cộng, các kết cấu hạ tầng. Nhà nước là nguồn tài chính to lớn đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau, không chỉ tạo nên môi trường, hành lang cho các doanh nghiệp hoạt động mà còn tạo cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại cho các ngành mới, khu vực mới có tầm quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  • Nhà nước cũng là người cung cấp các nguồn vốn cho giang sơn, là người quyết định phát hành tiền tệ, kiểm soát tất cả các hoạt động tín dụng và phân phối tín dụng. Trong kinh doanh kinh tế thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp không thể thiếu nghiệp vụ tín dụng, không thể không chịu sự tác động của lưu thông tiền tệ, của sự cung cấp tài chính của Nhà nước. Ngoài ra còn trợ giá, bù lỗ, quy định giá…
  • Nhà nước chi tiêu bằng vốn ngân sách sẽ trở thành người tiêu dùng lớn nhất của giang sơn. Những khoản chi của Nhà nước tạo thành sức mua bằng tiền to lớn và đòi hỏi các hàng hoá, dịch vụ nhiều, phức tạp tạo nên thị trường to lớn cho việc tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp. Trong bất cứ tình hình chế độ xã hội nào, sức mua cho chỉ tiêu ngân sách Nhà nước tạo nên là sức mua lớn nhất thị trường và là lực lượng tiêu thụ mạnh nhất.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download