hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Đăk Nông môn Sinh lớp 12 (2008 - 2009), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Đăk Nông môn Sinh lớp 12 (2008 - 2009) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi giải toán trên Máy tính

Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Đăk Nông môn Sinh lớp 12 (2008 - 2009).

Đề thi môn Sinh học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH ĐĂK NÔNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN
MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 THPT

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/2/2009

Quy định:

1/ Thí sinh được sử dụng 2 loại máy tính CASIO fx-500MS và CASIO fx-570 MS, hoặc các loại máy có chức năng xấp xỉ.

2/ Nếu không yêu cầu thêm hãy tính chính xác tới 4chữ số thập phân (ghi vào ô kết quả tất cả những chữ số đọc được trên màn hình)

3/Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này. Nếu khuông làm bài không đủ thì có thể làm tiếp ở mặt sau trang đề (lưu ý ghi rõ câu).

Bài một.

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 78. Có 3 hợp tử của loài này nguyên phân liên tiếp để tạo thành các tế bào con. Tổng số nhiễm sắc thể đơn trong hầu hết các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử một so với hợp tử hai bằng ¼ . Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp một,sáu lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử một và hợp tử hai. Tính số tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.

Bài 2:

Ở loài ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, theo dõi sự phân chia của 3 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản của ống sinh dục kí hiệu là A, B,C nhận thấy số lần nguyên phân của tế bào A gấp đôi số lần nguy ên phân của tế bào B; còn tế bào B và tế bào C có số lần phân bào bằng nhau. Tổng các nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 tế bào trên là 192.

a. Xác định số lần nguy ên phân của mỗi tế bào A, B, C?

b. Số nhiễm sắc thể đơn mới được hình thành trong quá trình phân chia của mỗi tế bào?

Bài 3:

Một hợp tử (2n) chứa 1 cặp gen dị hợp Aa, mỗi gen đều dài 5100 Ăngxtrông. Số liên kết hidrô cuả gen A đa dạng hơn số liên kết hidrô cuả gen a là 420, tổng số guanin cuả 2 gen là 1380. Do xử lí đột biến, hợp tử Aa đã tạo thành cơ thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa. Tính số lượng nuclêôtit từng loại cuả cơ thể tứ bội nói trên.

Bài 4:

Nuôi cấy hai loại vi sinh vật A và B trong hai môi trường khác nhau với số tế bào ban đầu đều bằng 103. Sau 3 giờ nuôi cấy, số tế bào của loại vi sinh vật A đạt 4.103, số tế bào của loại vi sinh vật B đạt 16.103. Biết pha lag kéo dài 1giờ đối với cả hai loại vi sinh vật và tốc độ sinh trưởng đặc thù: µ= 0,7/g
(g: thời gian 1 thế hệ). Tốc độ sinh trưởng đặc thù của loại vi sinh vật A và loại vi sinh vật B là bao nhiêu?

Bài 5:

Ở vi khuẩn 1 gen có 2760 liên kết hiđrô. Khi gen phiên mã đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp hầu hết là 3240 ribônuclêôtit các loại.Tính số lần phiên mã của gen?

Bài 6:

Một mạch gốc của 1 gen ở sinh vật nhân thực gồm các vùng với số đơn phân là:

Đề thi giải toán Máy tính cầm tay môn Sinh lớp 12

Xác định chiều và độ dài của mARN trưởng thành được phiên mã từ mạch gốc này?

Bài bảy.

Giả sử trên mạch gốc củamột gen chỉ có 3 loại nuclêôtit là A, T, G. Tính số bộ ba chứa ít nhất 1A.

Bài 8.

Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng thì ở F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, ở F2 thu được 72 cây hoa đỏ và 56 cây hoa trắng.

a. Xác định quy luật di truyền chi phối màu nhan sắc hoa?

b. Xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng 1 lô đất có thể gặp ít nhất một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

Câu 9:

Giả thuyết trong 1 quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là:
Nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21;
Nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04.
Xác định tần số tương đối của các alen qui định nhóm máu?

Câu 10:

Trong quần thể ban đầu của bướm Bạch Dương, người ta thấy cứ 10.000 con mới phát hiện được một con màu đen, còn lại đều có màu trắng (bướm màu đen là tính trạng trội hoàn toàn so với bướm màu trắng). Sau đa dạng 5 ô nhiễm, giả dụ tỉ lệ bướm đen chiếm đến 64 %, thì chọn lọc tự nhiên đã làm cho tần số gen trội đổi thay như thế nào?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download