hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 1 văn bản mà doanh nghiệp, cá nhân khai hầu hết các thông tin theo quy định của pháp luật gởi đến Cục Sở Hữu Trí Tuệ với mục đích để được xem xét và cấp bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp...

Phụ lục A - Mẫu số: 03-KDCN

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
               386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp *. 

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP  Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................
nộp ngày:.................................
Phân loại quốc tế KDCN

CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:.................................................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Fax:......................................... E-mail: ............................................

 Chủ đơn song song là tác giả kiểu dáng công nghiệp.

 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có các chủ đơn khác khai tại trang bổ sung. 

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn.

 là doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn.

 là người khác được ủy quyền của chủ đơn.

Tên đầy đủ:............................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:.......................................... E-mail:.......................................

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ
XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN


 

 Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

Theo thỏa thuận khác:

Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download