hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - THCS Quảng Phương, Quảng Bình (Đề 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - THCS Quảng Phương, Quảng Bình (Đề 2) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra Thể dục
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
HUYỆN QUẢNG TRẠCH -TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 7

Đề số 2

Em hãy thực hiện động tác “Đà bốn bước chéo - ném bóng xa” (tính thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người bên cạnh, sẵn sàng đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1 đến hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 9 – 10. Thực hiện đúng động tác;
                        Thành tích: Nam tối thiểu 35m, nữ tối thiểu 25m.

- Điểm bảy – 8. Thực hiện đúng động tác, tuy nhiên còn sai sót nhỏ;
                        Thành tích: Khoảng 30-35m (nam), khoảng 18-25m (nữ).

- Điểm năm – sáu. Thực hiện căn bản đúng động tác;
                        Thành tích: Khoảng 25-30m (nam), khoảng 13-18m (nữ).

- Điểm 3 – 4. Thực hiện động tác còn sai sót đa dạng ;
                        Thành tích: D ư ới 25m (nam), dưới 13m (nữ).

- Điểm một – hai. Không thực hiện được động tác;

Chú ý: Một số trường hợp khác do GV quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download