hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại seaprodex Đà Nẵng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 13.08 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại seaprodex Đà Nẵng có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,tai chinh ngan hang,
Ngày nay, trong xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt động kinh tế quốc tế càng ngày càng phát triển mạnh mẽ và chiếm 1 vị trí quan trọng đặc thù trong công đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta. Từ khi gia nhập WTO, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn với 148 thành viên, và vị thế thị trường ngang nhau với hầu hết những nhà nước ấy. Với tư cách là chất xúc tác cho sự phát triển của thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế cũng ko dừng được mở rộng và phát triển. Song, khi thương mại quốc tế càng phát triển thì mối quan hệ giữa người dùng và người bán càng trở thành nhiều và phức tạp. Việc thực hiện đẩy mạnh công tác thanh toán ko sử dụng tiền mặt đã đạt được đa dạng kết quả khả quan.Tuy nhiên đây là nghiệp vụ nhiều, phức tạp, nhất là trong thời đại kinh tế thông báo và kinh tế kiến thức đang dần chiếm ưu thế nên nó còn có đa dạng tồn tại cần phải sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm đem đến hiệu quả càng ngày càng cao hơn. Công ty Xuất du nhập thủy sản Miền Trung (Seaprodex Đà Nẵng) là doanh nghiệp cổ phần hóa, là doanh nghiệp xuất khẩu cốt tử những sản phẩm thuỷ sản ở dạng đông lạnh. Thị trường của doanh nghiệp khá nhiều với thị trường chính là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU. Trong công đoạn nền kinh tế Việt Nam đang có các chuyển biến với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự phát triển của những khoa học công nghệ và sự hội nhập của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp nhu yếu các bước đi mới để tận dụng cơ hội buôn bán, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Trong quá trình học tập và nghiên cứu trên thực tế tại Seaprodex Đà Nẵng, nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán quốc tế, em đã chọn đề tài :“Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Seaprodex Đà Nẵng ”.Nội dung chuyên đề gồm có 3 phần :Phần I : Lý luận chung về rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.Phần II : Tình hình hoạt động buôn bán và thực trạng rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Seaprodex.Phần III : Phương hướng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại Seaprodex.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download