hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Kiên Giang năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Kiên Giang

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Kiên Giang 5 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 26/06/2012

Bài 1: (1,năm điểm)

1. Rút gọn các biểu thức 

2. Cho biểu thức 

a. Rút gọn B

b. Tính giá trị biểu thức B khi 

Bài 2: (1, năm điểm)

Cho đường thẳng (dm): y = -x + một - m2 và (D): y = x.

1. Vẽ đường thẳng (dm) khi m = hai và (D) trên cùng hệ trục tọa độ, nhận xét về hai đồ thị của chúng.

2. Tìm m để trục tọa độ Ox, (D) và (dm) đồng quy.

Bài 3: (1,năm điểm)

Trong đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, lớp 9A và 9B có 79 học sinh quyên góp được 975000 đồng. Mỗi học sinh lớp 9A đóng góp 10000 đồng, mỗi học sinh lớp 9B đóng góp 15000 đồng. Tính số học sinh mỗi lớp.

Bài 4: (1,năm điểm)

Cho phương trình: x2 - 2(m + 2)x + m2 + 5m + 4 = 0(*).

1. Chứng minh rằng với m < 0 phương trình (*) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

2. Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa hệ thức 

Bài 5: (4 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và điểm C trên đường tròn sao cho CA = CB. Gọi M là trung điểm của dây cung AC; Nối BM cắt cung AC tại E; AE và BC kéo dài cắt nhau tại D.

a. Chứng minh: DE.DA = DC.DB

b. Chứng minh: MOCD là hình bình hành.

c. Kẻ EF vuông góc với AC. Tính tỉ số MF/EF

d. Vẽ đường tròn tâm E bán kính EA cắt đường tròn (O) tại điểm vật dụng 2 là N; EF cắt AN tại I, cắt đường tròn (O) tại điểm vật dụng 2 là K; EB cắt AN tại H. Chứng minh: Tứ giác BHIK nội tiếp được đường tròn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download