hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu một (3 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. ASEAN là tên gọi của:
A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
B. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á
C. Khối quân sự Đông Nam Á
D. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á

2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Nhật

3. Đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau 5 1945 là:
A. Qui mô của phong trào ngày càng rộng lớn
B. Nhiều thành phần xã hội tham gia
C. Hình thức đương đầu nhiều, trong đó cốt tử là vũ trang
D. Cả ba đặc điểm trên

4. Đến 5 2002 doanh nghiệp ASEAN gồm:
A. 10 nước tham gia
B. 9 nước tham gia
C. 8 nước tham gia
D. sáu nước tham gia

5.Năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi “năm châu Phi” vì:
A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ
B. 17 nước châu Phi giành được độc lập
C. Hệ thống thuộc địa bị tan rã ở châu Phi
D. Cuộc kháng chiến ở An -giê- ri thắng lợi

6. Việt Nam chính thức gia nhập doanh nghiệp ASEAN vào thời gian:
A. Tháng bảy 5 1992
B. Tháng 9 5 1994
C. Tháng bảy 5 1995
D. Tháng 9 5 1997

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu hai (5 điểm). Hãy nêu tóm tắt các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”. Trước xu thế đó, nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân ta là gì?

Câu 3 (2 điểm). Hãy kể tên các doanh nghiệp Liên Hợp quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết (ít nhất năm tổ chức)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download