hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Quảng Ninh

Đề sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi:
28/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Tính: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán

2. Rút gọn biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán Với x > 0; x # 1

3. Xác định hệ số a để hàm số y = ax – năm cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng một,năm.

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x2 với đồ thị hàm số y = - 5x + sáu.

2. Cho phương trình: x2 – 3x – 2m2 = 0 (1) với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện x12 = 4x22

Bài 3 (2,0 điểm).

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Hai người thợ cùng làm 1 công việc trong sáu giờ thì xong. Nếu người thứ 1 làm 3 giờ và người thứ 2 làm sáu giờ thì họ làm được 1 phần tư công việc. Hỏi mỗi người thợ làm 1 mình thì trong bao nhiêu giờ mới xong công việc đó.

Bài 4 (3,năm điểm).

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O), (B,C là các tiếp điểm).

a, Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.

b, Qua B kẻ đường thẳng song song với AO, cắt đường tròn (O) tại điểm vật dụng 2 E. Chứng minh ba điểm C,O,E thẳng hàng.

c, Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng AO với đường tròn (O), chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC khi OB = hai cm, OA = 4 cm.

d, Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm M tùy ý (M # B,C). Kẻ MD vuông góc với BC, MS vuông góc với CA, MT vuông góc với AB (R, S, T là chân các đường vuông góc). Chứng minh: MS.MT = MR2

Bài 4 (0,năm điểm).

Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Tính giá trị biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download