hoặc
Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Sách,Tin học - Lập trình,Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tài liệu này được biên soạn theo đề cương yếu tố môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có 1 tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

1.một. Tầm quan trọng của CTDL & GT trong 1 đề án tin học
1.hai. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
1.3. Kiểu dữ liệu
Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (Searching)

2.một. Khái quát về tìm kiếm
2.hai. Các giải thuật tìm kiếm nội
2.3. Các giải thuật tìm kiếm ngoại
Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)

3.một. Khái quát về bố trí
3.hai. Các giải thuật bố trí nội
3.3. Các giải thuật bố trí ngoại
Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 4: DANH SÁCH (LIST)

4.một. Khái niệm về danh
4.hai. Các phép toán trên danh đặcdụng
4.4. Danh sách liên kết
4.năm. Danh sách hạn
Câu hỏi và bài tập

CHƯƠNG 5: CÂY (TREE)

5.một. Khái niệm – Biểu diễn cây
5.hai. Cây nhị phân
5.3. Cây cân bằng
Câu hỏi và bài tập

ÔN TẬP (REVIEW)

Hệ thống lại các Cấu trúc dữ liệu và các Giải thuật đã học
Câu hỏi và Bài tập ôn tập tổng hợp

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download