hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vietrans trong quá trình hội nhập, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vietrans trong quá trình hội nhập có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Với đề tài: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIETRANS trong quá trình hội nhập, bài luận văn này có thể giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Quản trị buôn bán tham khảo để sẵn sàng cho bài khóa luận, luận văn tốt nghiệp sắp đến của mình. Chúc các bạn có 1 kỳ tập sự tốt nghiệp thành công.

Luận văn: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vietrans trong quá trình hội nhập

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cần thiết của đề tài

Hội nhập là 1 xu tất yếu yếu trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay. Việt Nam cũng đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đã tham gia vào sân chơi chung của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc. Vấn đề đặt ra là làm sao các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức đứng vững, cạnh tranh được với các công ty nước ngoài ngay trên thị trường Việt Nam.

Trong các 5 qua, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được sự phát triển khá, các nhân tố tạo thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đã phát huy tốt vai trò của mình, 1 số doanh nghiệp đã bắt đầu vươn ra cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên theo đánh giá của các tổ chức nước ngoài thì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta nói chung và các doanh nghiệp, hàng hoá và dịch vụ so với thế giới còn thấp kém và chậm được cải thiện. Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới về chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế, 5 1998, Việt Nam xếp đồ vật 43/53 nước được xem xét, 5 1999 là 50/59, 5 2000 là 51/59, 5 2001 là 62/75, 5 2002 là 60/80, 5 2006 là 77/125 nhà nước. Các chỉ số cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ còn kém hơn.

Ngành giao nhận vận chuyển Việt Nam tuy không phải là ngành non trẻ nhưng trước sự cạnh tranh gay gắt của các công ty nước ngoài cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Các doanh nghiệp giao nhận vận chuyển cũng vậy, nhất là đối với VIETRANS - 1 công ty giao nhận vận chuyển của nhà nước thì càng phải cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh để đứng vững và phát triển trong công đoạn hiện nay. Vì vậy, đề tài: “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIETRANS trong quá trình hội nhập” được chọn để nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty này trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

2. Tình hình nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu được tiến hành dựa trên tình hình hoạt động của Công ty thời gian gần đây trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

3. Mục đích nghiên cứu

Đề tài này thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của VIETRANS trong quá trình hội nhập hiện nay và yêu cầu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty này trên thị trường trong nước và quốc tế.

4. Đối tượng và khuôn khổ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là thực trạng cạnh tranh của Công ty VIETRANS, và các nhân tố tạo nên năng lực cạnh tranh của Công ty này.

5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng tổng hợp đa dạng phương pháp nghiên cứu khác nhau. Phương pháp nghiên cứu chủ đạo là phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá cũng được sử dụng tính hợp hoặc độc lập trong việc giải quyết từng vấn đề đặt ra trong đề tài.

6. Cấu trúc luận văn

Căn cứ vào mục đích của luận văn, ngoài lời khai mạc, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 03 chương:

Chương 1: Bối cảnh cạnh tranh của các doanh nghiệp giao nhận vận chuyển Việt Nam

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Giao nhận Kho vận ngoại thương - VIETRANS trong 10 5 qua.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIETRANS trong thời gian đến.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download