hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Sinh học - Đề số 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Sinh học - Đề số 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Đề kiểm tra môn Sinh học

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 6

Đề số một

A. MA TRẬN (BẢNG hai CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A: (1đ)

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái (A, B, C, D, E) đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng: (4đ)

1. Điểm khác nhau căn bản của thực vật với động vật là:
A. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài
B. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài, đông đảo không có khả năng di chuyển
C. Thực vật rất nhiều và phong phú, đông đảo không có khả năng di chuyển
D. Thực vật rất nhiều và phong phú và sống khắp nơi trên trái đất

2. Cây có rễ cọc là cây có
A. Nhiều rễ con mọc ra từ một rễ cái
B. Nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân
C. Nhiều rễ con mọc ra từ đa dạng rễ cái
D. Chưa có rễ cái không có rễ con

3. Bộ phận quan trọng nhất của hoa là:
A. Tràng hoa và nhị                      C. Nhị hoa và nhụy hoa
B. Đài hoa và nhuỵ                       D. Tràng hoa và nhụy hoa

4. Chức năng quan trọng nhất của lá là:
A.Thoát hơi nước và bàn bạc khí
B. Hô hấp và quang hợp
C. Thoát hơi nước và quang hợp
D. Hô hấp và di chuyển chất dinh dưỡng

5. Nguyên liệu chủ yếu lá cây sử dụng để sản xuất tinh bột là
A. CO2 và muối khoáng                      C. Nước và O2
B. O2 và muối khoáng                         D. Nước và CO2

6. Cây có thể sinh sản sinh dưỡng bằng thân bò là:
A. Cây rau muống                 C. Cây cải canh
B. Cây rau ngót                      D. Cây mùng tơi

7. Cây rau má có thể sinh sản sinh dưỡng bằng
A. Rễ                      C. Lá
B. Thân                  D. Củ

8. Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:
A. Vách tế bào và nhân                   C. Lục lạp và nhân
B. Tế bào chất và nhân                   D. Vách tế bào và lục lạp

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 3:Trình bày cấu tạo bộ phận sinh sản chính của hoa (1đ)

Câu 4: Kể tên 10 loại cây và bố trí chúng vào hai nhóm rễ cọc và rễ chùm (1đ)

Câu 5: Trình bày ý nghĩa sự biến dạng của lá (1đ)

Câu 6: Trình bày thí nghiệm của sự di chuyển nước và muối khoáng hòa tan ở cây (2đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download