hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Công nghệ thông tin,Luận văn tốt nghiệp CNTT

 

Với đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT của khối CNTT-Tập đoàn Bảo Việt. Bài luận văn tốt nghiệp này có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh 5 cuối đang sẵn sàng làm báo cáo tập sự tốt nghiệp. Với nội dung nghiên cứu nhiều và có góc nhìn của 1 sinh viên sẵn sàng ra trường có thể làm thỏa mãn với yêu cầu của các bạn.

Luận văn: Nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt

LỜI MỞ ĐẦU

Tập đoàn Bảo Việt đã chuyển đổi mô hình quản lý CNTT phân tán sang mô hình tụ họp tại Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt để kết nối, liên kết thông tin phục vụ cho các công ty thành viên. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư, ứng dụng CNNT để làm cung cấp dịch vụ tổng hợp, phục vụ kinh doanh liên kết, làm thỏa mãn dịch vụ khách hàng và xây dựng hình ảnh của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu.

Không giống như các công ty, tập đoàn khác ở Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt là công ty mẹ, có bảy công ty thành viên với mức sở hữu cổ phần khác nhau mà lại sử dụng chung hạ tầng CNTT và dịch vụ hỗ trợ, phát triển, vận hành các ứng dụng với mức độ khác nhau. Vì vậy, để cung cấp được dịch vụ CNTT và phân bổ chi phí được rõ ràng làm thỏa mãn khách hàng nội bộ cũng như các nhà quản lý đánh giá được hiệu quả của đầu tư thì bài toán nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT là yêu cầu yêu cầu của khối CNTT- Tập đoàn Bảo Việt.

Trước các yêu cầu và thách thức cần có các nghiên cứu cụ thể về vấn đề nâng cao chất lượng dịch CNTT để đáp ứng nhu cầu định hướng kinh doanh dịch vụ CNTT cung cấp cho các công ty thành viên thuộc tập đoàn Bảo Việt. Xuất phát từ các vấn đề cần thiết đó tác giả đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề  “Nâng cao chất lượng dịch vụ Công nghệ thông tin tại Khối Công nghệ thông tin - Tập đoàn Bảo Việt”  để làm đề tài luận văn cho mình.

Nội dung bài luận văn gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan về chất lượng dịch vụ CNTT.

Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin.

Chương 3: Thực trạng về chất lượng dịch vụ CNTT tại Tập đoàn Bảo Việt.

Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CNTT tại khối CNTT - Tập đoàn Bảo Việt.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download