hoặc
Tài liệu học tập Những khái niệm chung về chứng khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.28 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Những khái niệm chung về chứng khoán có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra những hoạt động giao thiệp mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được thực hiện ở thị trường sơ cấp khi người dùng mua được chứng khoán lần đầu từ các người phát hành, và ở các thị trường đồ vật cấp khi có sự mua đi bán lại những chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra những hoạt động đàm luận, mua bán, chuyển nhượng những loại chứng khoán, qua ấy đổi thay chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán có các đặc điểm căn bản sau:1. Chức năng căn bản của thị trường chứng khoán- Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế- Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng- Tạo tính thanh khoản cho những chứng khoán- Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp- Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện những chính sách vĩ mô2. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoánCác tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành những nhóm sau: nhà phát hành, nhà đầu tư và những tổ chức có liên can tới chứng khoán.a) Nhà phát hànhNhà phát hành là những tổ chức thực hiện huy động vốn phê chuẩn thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp những chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.- Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành những trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương.- Công ty là nhà phát hành những cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.- Các tổ chức tài chính là nhà phát hành những dụng cụ tài chính như những trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng. phục vụ cho hoạt động của họ. b) Nhà đầu tưNhà đầu tư là các người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành hai loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.c) Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán- Công ty chứng khoán- Quỹ đầu tư chứng khoán- Các trung gian tài chính
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download