hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 11,Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì hai môn Toán lớp 11 5 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi học kì hai môn Toán lớp 11 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống chương trình Toán lớp 11, sẵn sàng cho kì thi cuối 5 lớp 11 và chương trình lớp 12 sắp đến.

Đề thi học kì hai môn Toán lớp 11

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN - LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu một.(1,năm điểm) Tìm số hạng đầu, công sai và tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un) biết:

{ u6 - u2 = 4
u3 + u4 = 17

Câu hai.(3,năm điểm)

a, Tính giới hạn: lim(√(n² + 3n + 1) - n).

b) Tìm m để hàm số:

c) Chứng minh phương trình x6 + 2sin2x -1 = 0 luôn có nghiệm.

Câu 3.(4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), AD = SA =2a, AB = BC = a.

a) Chứng minh rằng: SA vuông góc với (ABCD).

b) Chứng minh rằng: (SBC) vuông góc (SAB).

c) Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD).

d) Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính góc giữa 2 đường thẳng BM và SC.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Chứng minh rằng ba cạnh a, b, c theo thứ tự kiến lập 1 cấp số cộng khi và chỉ khi ba số cot A/2,√3, cot C/2 theo thứ tự lập thành 1 cấp số nhân.

----------------Hết---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………………. Số báo danh:……………

Đáp án đề thi học kì hai môn Toán

Câu 1:

  • u6 - u2 = 4
  • u3 + u4 =17

Ta có hệ phương trình:

  • u1 + 5d - (u1 + d) = 4
  • u1 + 2d + u1 + 3d = 17

Suy ra u1 = 6; d = bảy. Từ đó tính được S30 =615

Câu 2:

a, 

 

 

  

= 3/2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download