hoặc
Tài liệu học tập Bài tập viết lại câu so sánh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập viết lại câu so sánh có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Ngữ pháp tiếng Anh,Bài tập ngữ pháp tiếng Anh,Ngữ pháp tiếng Anh
Bài tập viết lại câu so sánh là 1 dạng bài tập ngữ pháp được sử dụng rất rộng rãi và quan trọng trong các bài thi tiếng Anh. Trong tiếng Anh giao tiếp cũng như trong các kỳ thi (IELTS, TOEFL, TOEIC), các dạng câu so sánh được sử dụng đông đảo và rộng rãi.

Bài tập viết lại câu so sánh

I. Hoàn thành các câu so sánh sau:

1. So sánh ngang bằng.

a. Mary/tall/her brother.

_______________________________________________

b. A lemon/not sweet/an orange. 

_______________________________________________

c. A donkey/not big/a horse.

_______________________________________________

d. This dress/pretty/that one.

______________________________________________

e. the weather/not cold/yesterday.          

_______________________________________________

2. So sánh hơn:

a. A rose/beautiful/a weed.           

_______________________________________________

b. A dog/intelligent/a chicken.

_______________________________________________

c. Ba/ friendly/Nam.

_______________________________________________

d .Your house/far/from school/my house.

_______________________________________________

e. A horse/strong/a person.

_______________________________________________

3. So sánh cao nhất:

a. The Nile/long/river/in the world.

_______________________________________________

b. Lan/tall/student/in my class.

_______________________________________________

c. English coffee/bad/of all.

_______________________________________________

d. Australia/small/continent in the world.

_______________________________________________

e. That/high/mountain in the world.

_______________________________________________

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download