hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình (Đề 3), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình (Đề 3) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra Thể dục
SỞ GIÁO DỤC QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 7

Đề số 3

Em hãy thực hiện động tác “Đà bốn bước chéo - ném bóng xa” (tính thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người bên cạnh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử từ 1 tới hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 10. Thực hiện đúng động tác;
              Thành tích: tối thiểu 40 m (nam), tối thiểu 25m (nữ).

- Điểm 9. Thực hiện đúng động tác;
              Thành tích: tối thiểu 37 m (nam), tối thiểu 22m (nữ).

- Điểm 8. Thực hiện đúng động tác;
              Thành tích: tối thiểu 34 m (nam), tối thiểu 19m (nữ).

- Điểm bảy. Thực hiện đúng động tác;
              Thành tích: tối thiểu 31m (nam), tối thiểu 16m (nữ).

- Điểm sáu. Thực hiện căn bản đúng động tác;
              Thành tích: Nam tối thiểu 28 m, nữ tối thiểu 13m.

- Điểm năm. Thực hiện căn bản đúng động tác;
              Thành tích: Nam tối thiểu 25m, nữ tối thiểu 10m.

- Điểm 4. Thực hiện căn bản đúng động tác;
              Thành tích: Nam tối thiểu 22m, nữ tối thiểu 9m.

- Điểm 3. Thực hiện chưa đúng động tác;
              Thành tích: Nam tối thiểu 19m, nữ tối thiểu 8m.

- Điểm 1- hai. Thực hiện chưa đúng động tác;
              Thành tích: dưới 19m (nam), dưới 8m (nữ).

Chú ý: Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download