hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép văn phòng đại diện thương nhân, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép văn phòng đại diện thương nhân có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...........................………….

Quốc tịch của thương nhân:.............................................

Địa chỉ hội sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)....................

Giấy phép thành lập/đăng ký buôn bán số:...............................………….

Do.....................cấp ngày.....tháng......5....... tại..............

Lĩnh vực hoạt động chính:.....................................................

Vốn điều lệ...............................................................………….

Số tài khoản:.................... tại Ngân hàng:...............................

Điện thoại:............................... Fax:...............................

Email:................................... Website: (nếu có).....................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:..........................................................…………

Chức vụ:........................................................................

Quốc tịch:..................................................................

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)........……

Tên viết tắt: (nếu có)............................................................................

Tên giao tiếp bằng tiếng Anh:.....................................................

Địa điểm đặt hội sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)............

Giấy phép thành lập số:...........................................................

Do.............................cấp ngày.....tháng......5....... tại..............…………

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:......................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:................................

Điện thoại:........................................... Fax:..............................................

Email:................................................... Website: (nếu có)......................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép )..................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download