hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Lịch sử - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu một (3 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
A. Mỹ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Nhật Bản

2. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào:
A. Năm 1947
B. Năm 1949
C. Năm 1951
D. Năm 1953

3. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức ASEAN vào thời gian:
A. Tháng bảy 5 1992
B. Tháng 9 5 1994
C. Tháng bảy 5 1995
D. Tháng 9 5 1997

4. Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 1 nhằm:
A. Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
B. Bù đắp các thiệt hại to lớn do chiến tranh gây ra
C. Phát triển nghề khai thác mỏ ở Việt Nam
D. Phát triển mọi mặt kinh tế của Việt Nam

5. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ:
A. Trước cuộc khai thác lần thứ 1 của thực dân Pháp
B. Trong cuộc khai thác lần thứ 1 của thực dân Pháp
C. Trong cuộc khai thác lần vật dụng 2 của thực dân Pháp
D. Từ 5 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

6. Liên hợp quốc giúp nước ta về:
A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Giáo dục
D. Kinh tế, văn hoá, giáo dục

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu hai (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Câu 3 (2 điểm). Các nước Đông Nam Á (tính tới 2006) bao gồm các nước nào? Hãy kể tên các nước đó.

Câu 4 (2 điểm). Nêu các nguyên nhân dẫn tới sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong các 5 70 của thế kỷ XX?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download