hoặc
Tài liệu học tập Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2

Môn toán là 1 trong các môn học có vị trí quan trọng ở bậc Tiểu học.Chính vì vậy, việc dạy và học môn toán vô cùng được xem trọng. Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu sáng kiến kinh nghiệm dạy môn toán lớp hai để các bậc giáo viên và phụ huynh tham khảo nhằm dạy các em học sinh tốt hơn.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY MÔN TOÁN LỚP 2

ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lời nói đầu

Môn toán là 1 trong các môn học có vị trí quan trọng ở bậc Tiểu học. Trong các 5 gần đây, xu thế chung của thế giới là đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học. Một trong các bộ phận cấu thành chương trình toán Tiểu học mang ý nghĩa sẵn sàng cho việc học môn hình học ở các cấp học trên, song song giúp học sinh các hiểu biết cần thiết khi tiếp xúc với các “tình huống toán học” trong đời sống hàng ngày.

Năm học 2010-2011 tôi được phân công dạy lớp hai. Tôi nhận thấy việc dạy các chi tiết hình học trong chương trình toán ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp hai nói riêng là khôn xiết cần thiết, ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tư duy của các em còn hạn chế về mặt suy luận, phân tích việc dạy “các yêu tốc hình học” ở Tiểu học sẽ góp phần giúp học sinh phát triển được năng lực tư duy, khả năng quan sát, trí mường tượng cao và kĩ năng thực hành hình học đặt nền móng chắc chắn cho các em học tốt môn hình học sau này ở cấp phổ thông cơ sở.

Trong các 5 gần đây, phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong trường Tiểu học được quan tâm và đẩy mạnh không dừng để nngay từ cấp Tiểu học, mỗi học sinh đều cần và có thể đạt được trình độ học thức toàn diện, song song phát tiển được khả năng của mình về 1 môn nào đó nhằm sẵn sàng ngay từ bậc Tiểu học các con người chủ động, sáng tạo, đáp ứng được mục tiêu chung của cấp học và phù hợp với yêu cầu phát triển của sơn hà.

Việc dạt các chi tiết hình học lớp hai như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất phát huy được tính chủ động tích cực của học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của phương pháp dạy học đó là nội dung tôi muốn nhắc đến đến trong đề tài.

II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Thực trạng ở trường tiểu học Thống Nhất:

Năm học 2010-2011 trường có 15 lớp gồm 426 em học sinh từ lớp một tới lớp năm. Tổng số cán bộ giáo viên là 38 đồng chí. Trong đó giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy là 22 đồng chí.

Để phát huy hết khả năng, năng lực của từng giáo viên nhằm phát triển toàn diện nhân cách của học sinh, nhà trường đã chia thành hai tổ chuyên môn. Bản thân tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2C và trực tiếp giảng dạy các môn Toán và Tiếng Việt. Bản thân tôi luôn luôn cố gắng đổi mới các phương pháp dạy học để học sinh nắm được bài, cuối 5 thu được kết quả tốt.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download