hoặc
Tài liệu học tập English for Presentations & Public Speaking, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu English for Presentations & Public Speaking có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện kỹ năng,Luyện nói tiếng Anh,Sách luyện nói Tiếng Anh

Thuyết trình ngày nay rất quan trọng, nó diễn tả sự hiểu biết của bạn về các vấn đề, sự tự tin và khả năng giải quyết tình huống của bạn. Cuốn sách English for Presentations & Public Speaking đem đến cho các bạn cái nhìn tổng quan về các kỹ năng cần thiết để thuyết trình và nói trước đám đông với các thức trình bày, ngôn ngữ cơ thể... 

English for Presentations & Public Speaking

English for Presentations & Public Speaking

Preparation

Good preparation is very important. Good preparation and planning will give you confidence. 

Your audience will feel your confidence and have confidence in you. This will give you control of your audience and of your presentation.

Consider these points when preparing:

Objective

'Why am I making this presentation?'

Your objective should be clear in your mind.

Audience

'Who am I making this presentation to?'

How many people? Who are they? Business people? Professional people? Political people?

Experts or non-experts? A small, intimate group of 4 colleagues or a large gathering of 400 competitors?

Venue

'Where am I making this presentation?'

A small hotel meeting-room or a large conference hall? Facilities and equipment? Seating arrangements?

Time and length

'When am I making this presentation and how long will it be?'

Will it be năm minutes or một hour? Just before lunch, when the audience is hungry, or just after lunch, when the audience is sleepy?

Method

'How should I make this presentation?'

Formal or informal? Lots of visual sida or only a few? With or without anecdotes and humour?

English for Presentations & Public Speaking | 1/15/2008

Content

'What should I say?'

Include only relevant information. Create a title for your presentation. The title will help you to focus on the subject. Prepare your visual sida, if any.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download