hoặc
Tài liệu học tập Mẫu khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Mẫu khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

BẢN KHAI CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

 1. Chủ  thể đăng ký tên miền

   Tên chủ  thể đăng ký

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / Fax

   Email liên hệ

   Họ tên / Chức vụ người chịu trách nhiệm quản lý tên miền

 

 

  .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

2. Tên miền đề nghị chuyển đổi nhà đăng ký

 

............................................................................................................

 

3. Hiện đang duy trì sử dụng qua nhà đăng ký (nhà đăng ký cũ)

   Tên nhà đăng ký cũ

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / số Fax

   Email liên hệ

 

............................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   ......................................................................................................    

   .........................................................................................................

4. Xin chuyển đổi sang nhà đăng ký mới

   Tên nhà đăng ký mới

   Địa chỉ liên hệ

   Số dế yêu / số Fax

   Email liên hệ

 

 ...........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   .........................................................................................................

   ......................................................................................................    

   .........................................................................................................

 

Lưu ý:

     Để hoàn tất việc chuyển đổi, chủ thể đăng ký tên miền phải thực hiện hầu hết các bước sau:

    một. Đã thỏa thuận, hợp nhất các điều khoản ràng buộc trách nhiệm với...(Tên Nhà đăng ký mới)

    hai. Có đủ xác nhận đồng thuận việc chuyển đổi của nhà đăng ký cũ .

    3. Nộp bản khai này kèm theo "Bản khai đổi thay tên miền" về…. (Tên Nhà đăng ký mới).

 

 

, ngày        tháng       năm

Xác nhận đồng thuận của nhà đăng ký cũ

(Ký tên, đóng dấu)

Chủ thể đăng ký tên miền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu kèm theo giả dụ là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download