hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa (Đề 7), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa (Đề 7) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC DIÊN KHÁNH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề bảy. Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Cho hàm số y = −2x2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
a. Hàm số nghịch biến trên R
b. Hàm số đồng biến trên R
c. Hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0
d. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

Câu hai. Các số năm và – 3 là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây?
a. 2x2 − 3x + năm = 0                     b. x2 − 5x +1 = 0
c. x2 − 2x −15 = 0                      d. x2 + 2x −15 = 0 .

Câu 3. Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2mx + 4 = 0 có nghiệm kép?
a. m = – 1; m = 1;                  b. m = – 2; m = 2;
c. m = 1; m = 2;                     d. m = – 4; m = 4

Câu 4. Phương trình 5x2 – 10x – một = 0 có 2 nghiệm x1; x2, thế thì x1 + x2 + năm x1 x2 bằng:
a. 3;            b. – 1;            c. 1;            d. – 3.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download