hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2010 - 2011 - Hệ bổ túc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2010 - 2011 - Hệ bổ túc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Môn Toán, Hóa, Văn, Lịch sử - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 GDTX
NĂM HỌC 2010- 2011

Ngày thi: 18/02/2011

ĐỀ THI MÔN TOÁN:

Bài 1 (5 điểm)

Cho hàm số y = x3 - 3x + hai có đồ thị (C).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm A(2;4).

3. Tìm hầu hết các giá trị của m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm phân biệt |x3 - 3x + 2| = m.

Bài 2 (3 điểm)

Giải phương trình: sin2x - 2cos2x + sinx + cosx + một = 0

Bài 3 (2 điểm)

Giải bất phương trình: log2(8x - bảy.2x - 5) ≥ 0

Bài 4 (2 điểm)

Giải hệ phương trình: 

Bài 5 (3 điểm)

Tính tích phân: 

Bài 6 (3 điểm)

Hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có hầu hết các cạnh đều bằng a. Mặt phẳng (P) qua AB cắt cạnh CC’ tại M và tạo với mặt phẳng (ABC) 1 góc α.

1. Tính theo a và α thể tích khối đa diện ABB’A’C’M.

2. Xác định giá trị của góc để thể tích khối đa diện ABB’A’C’M bằng năm lần thể tích khối chóp M.ABC.

Bài 7 (2 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(-1;2), B(3;4) và đường thẳng Δ: x - y - một = 0. Tìm điểm C thuộc đường thẳng Δ sao cho tổng AC + CB nhỏ nhất

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC:

Câu 1: (2,năm điểm)

a. Cho hai nguyên tố P (Z = 15) và Cl (Z = 17):

- Viết cấu hình electron.

- Xác định vị trí của P, Cl trong bảng hệ thống tuần hoàn?

b. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

- HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O

- HNO3 loãng + Cu → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu 2: (2,năm điểm)

Hòa tan hết 0,73 gam khí HCl vào nước thu được 200 ml dung dịch X.

a. Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch X.

b. Cho 0,72 gam NaOH rắn vào 200 ml dung dịch X ở trên, khuấy đều cho NaOH tan hết thu được dung dịch Y. Tính giá trị pH của dung dịch Y (Xem thể tích của dung dịch không thay đổi).

Câu 3: (2,năm điểm)

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:

- Cho khí Clo lội vào dung dịch KOH loãng ở điều kiện thường.

- Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4.

- Cho dung dịch hỗn hợp gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào dung dịch KMnO4 có H2SO4.

- Nhỏ từ từ dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

b. Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: NaOH; H2SO4; BaCl2; NaCl; MgCl2.

Câu 4: (2,năm điểm)

Cho 23,hai gam hỗn hợp rắn gồm FeO; Fe2O3; Fe3O4 tan hoàn toàn trong một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được chất rắn Y có chứa 12,bảy gam FeCl2. Tính phần trăm khối lượng của FeCl3 trong chất rắn Y?

Câu 5: (2,năm điểm)

X là hỗn hợp gồm Al và một kim loại R có tỉ lệ Hoà tan hoàn toàn 10,95 gam hỗn tạp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định kim loại R?

Câu 6: (2,năm điểm)

a.Viết công thức cấu tạo các chất hữu cơ cùng chức hóa học có công thức phân tử lần lượt là CH2O2; C2H4O2; C3H6O2; C3H4O2?

b. Xác định công thức cấu tạo của các chất A1; A2; A3; A4; A5 và viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

Câu 7: (2,năm điểm)

Đốt cháy hoàn toàn bảy,4 gam hợp chất hữu cơ X cần dùng vừa hết bảy,84 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và nước với tỷ lệ số mol nCO2 : nH2O = một : một. Khi hóa hơi hoàn toàn bảy,4 gam X thì thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của hai,8 gam khí Nitơ trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a. Xác định công thức phân tử của X?

b. Viết công thức cấu tạo của X biết X không phản ứng được với Natri nhưng phản ứng được với dung dịch NaOH và tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 8: (2,năm điểm)

Đun nóng hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa 1 loại nhóm chức) với dung dịch axit vô cơ xúc tác thì thu được 2 chất hữu cơ Y, Z (đều chứa C,H,O). Mặt khác, 4,04 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol KOH thì thu được 2 chất Y và P. Phân tử khối của P lớn hơn phân tử khối của Z là 76. Khi đun nóng một,84 gam Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì thu được 0,5376 lít khí 1 anken (đktc) với hiệu suất 60%. Biết Z là đơn phân thường dùng để tổng hợp polime. Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X, Y, Z.

Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Mg = 24.

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ:

Câu một. (4.0 điểm)

Nêu các hoạt động tiêu biểu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920 -1945, có ý nghĩa quan trọng nhất đối với cách mạng Việt Nam .

Câu hai. (3.0 điểm)

Vì sao trong vòng 15 ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 5 1945 nổ ra và giành chiến thắng nhanh chóng, ít đổ máu?

Câu 3. (4.0 điểm)

Chứng minh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất, có ý nghĩa quyết định của ta trong kháng chiến chống Pháp.

Câu 4. (3.0 điểm)

Lập bảng so sánh các điểm khác nhau giữa Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954 và Hiệp định Pari về Việt Nam 1973 (hoàn cảnh kí kết, nội dung căn bản và ý nghĩa lịch sử)

Câu năm. (2.0 điểm)

Vì sao vào tháng 8 5 1945 khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, ở khu vực Đông Nam Á chỉ có ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập?

Câu sáu. (4.0 điểm)

Nêu và phân tích ảnh hưởng của các trận đấu tranh cục bộ tiêu biểu trong thời kì “Chiến tranh lạnh” tới tình hình Châu Á?

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN:

Câu 1: (8 điểm)

Ông Hu-san, nhà hiền triết người Hồi giáo đã quả quyết trước khi qua đời: “Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò”.

(Theo Quà tặng dâng lên thầy cô – NXB Trẻ, 2008, trang 12)

Anh/chị hãy giải thích và bình luận câu nói trên.

Câu 2: (12 điểm)

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các nhân vật Mị (trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài), bà cụ Tứ (trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân), và nhân vật “em” qua bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download