hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Môn: Toán - có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 sẵn sàng thi vào lớp 10 năm học 2014 - 2015. tailieuhoctap.com xin giới thiệu đến bạn đọc: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ môn Toán.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ:

HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ THI MÔN: TOÁN HỌC LỚP 10
Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:19/04/2014

Câu 1 (4 điểm):

Giải phương trình sau trên tập số thực:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ 5 2013 - 2014

Câu 2 (4 điểm):

Cho tam giác ABC (BC < AC). Gọi M là trung điểm của AB, AP vuông góc với BC tại P, BQ vuông góc với AC tại Q. Giả sử đường thẳng PQ cắt đường thẳng AB tại T. Chứng minh rằng TH vuông góc CM, trong đó H là trực tâm tam giác ABC.

Bài 3 (4 điểm):

Cho hàm số f: R → R (R là tập số thực) thỏa mãn Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 10 khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ 5 2013 - 2014 (với mọi x thuộc R). Chứng minh rằng tồn tại 3 số thực phân biệt a, b, c sao cho f(a) + f(b) + f(c) = 0.

Bài 4 (4 điểm):

Tìm giá trị lớn nhất của k để bất đẳng thức sau đúng với mọi giá trị a, b, c:

a4 + b4 + c4 + abc(a + b + c) ≥ k(ab + bc + ca)2

Bài 5 (4 điểm):

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất để 2013n - một chia hết cho 22014.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download