hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển tới, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

Tên thủ tục

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển tới, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp.

Lĩnh vực

Chi trả các chế độ BHXH

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH huyện nơi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

2. Bước 2:

- BHXH huyện nơi hấp thu hồ sơ: hấp thu, viết giấy hứa cho người hưởng, chuyển BHXH tỉnh Mẫu số 17-CBH.

- BHXH tỉnh xét ưng chuẩn số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển BHXH huyện để chi trả trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

3. Bước 3: Người hưởng tới BHXH huyện để nhận tiền theo giấy hứa. 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH);

- Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù).

2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Phiếu chi tiền mặt

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.

 Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục  truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download