hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP của Chính phủ: Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trong các tháng cuối 5 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần trang bị 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 20
/2008/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 5 2008

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trong các tháng cuối 5 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần trang bị 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
------------------------

Triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 05 tháng 8 5 2008 của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần trang bị 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu 5 và các giải pháp cốt tử trong sáu tháng cuối 5 2008, nhằm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 2008, Chính phủ đã hợp nhất đánh giá tình hình thực hiện bảy tháng đầu 5 2008 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho các tháng còn lại của 5 2008, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI bảy THÁNG ĐẦU NĂM 2008

Trong bảy tháng đầu 5 2008, mặc dù phải đối mặt với đa dạng khó khăn, thách thức rất lớn do các biến động của kinh tế thế giới và khó khăn, yếu kém nội tại của nền kinh tế, song với sự cố gắng quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đồng bộ các giải pháp kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, tình hình kinh tế - xã hội giang san đã có các chuyển biến theo hướng tích cực.

Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ phát triển khá; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp phát triển tốt. Diện tích gieo cấy lúa cả nước đạt bảy,33 triệu ha, tăng 130 ngàn ha so với 5 2007; sản lượng thu hoạch ước đạt 37,sáu triệu tấn, tăng một,bảy triệu tấn so với 5 2007. Sản lượng thủy sản tăng 11,4% so với cùng kỳ 5 trước.

Xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng cao; so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng 37,7%, thị trường tiếp tục được mở rộng. Nhập khẩu có xu thế giảm dần; nhập siêu bảy tháng ở mức 15 tỷ USD, bằng 40,7% kim ngạch xuất khẩu.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 29,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 73,2% dự toán 5, tăng 45,6% so với cùng kỳ; chi ngân sách Nhà nước đạt 62,4% dự toán 5, tăng 29,1%, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 56% dự toán 5, tăng 13,5%; bội chi ngân sách Nhà nước bằng 18,3% dự định cả 5.

Chính sách tiền tệ thắt chặt được thực hiện có hiệu quả nên đã kìm giữ tốc độ tăng tổng dụng cụ thanh toán và dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Tổng dụng cụ thanh toán tới cuối tháng bảy 5 2008 tăng ở mức thấp, chỉ tăng năm,6% so với 31 tháng 12 5 2007 (cùng kỳ 5 trước tăng 22,2%). Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt theo thị trường và yêu cầu cân đối kinh tế vĩ mô.

Kiểm soát và có biện pháp xử lý kịp thời, giữ ổn định hệ thống tài chính, tín dụng, bảo đảm được khả năng thanh khoản của các công ty tín dụng.

Thị trường chứng khoán thời gian gần đây đã có dấu hiệu bình phục.

Giá tiêu dùng tháng bảy 5 2008 tăng một,13% so với tháng sáu 5 2008, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu 5 tới nay. Tuy vậy, so với tháng 12 5 2007 tăng 19,78%, vẫn là mức cao.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 48,6% kế hoạch 5, là mức thấp so với cùng kỳ 5 2007 mặc dù tháng sáu và tháng bảy đã tăng khá hơn. Tiến độ giải ngân còn chậm (mới đạt 23% kế hoạch), nhất là đối với các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ. Nguyên nhân cốt tử là các vướng mắc trong việc điều chỉnh, bổ sung định mức, dự toán các dự án, công trình do giá cả tăng cao còn chậm, kéo dài.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gần 4 lần, mức thực hiện tăng 42,9% so cùng kỳ. Mức giải ngân thuộc nguồn vốn ODA ước đạt 63% kế hoạch 5.

Đồng thời với kìm giữ lạm phát, ổn đinh kinh tế vĩ mô, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống người nghèo, người có thu nhập thấp, đặc trưng là đồng bào bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài ở các tỉnh miền núi phía Bắc mới đây, chú trọng việc hỗ trợ vốn cho người nghèo vay để sản xuất và tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo.

Công tác kiểm soát tốc độ tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm,... được tăng cường và triển khai mạnh mẽ nên đã có 1 số chuyển biến tích cực.

Trật tự an toàn giao thông có tiến bộ, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương giảm đa dạng so với cùng kỳ 5 2007.

An ninh, quốc phòng tiếp tục được giữ vững, thứ tự an toàn xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực đối ngoại tiếp tục đạt được các kết quả tốt. Trong tháng bảy, Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách của tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được dư luận đánh giá cao.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã hiệu quả hơn, cung cấp khá hầu hết, kịp thời thông tin cần thiết, gắn với yêu cầu dùng cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí, gây tác động tiêu cực trong xã hội.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn miêu tả các tồn tại, yếu kém. Tuy lạm phát bước đầu đã được kìm giữ, tốc độ tăng giá tiêu dùng 2 tháng gần đây đã giảm so với các tháng đầu 5 nhưng xu thế giảm chưa chắc chắn. Nhập siêu đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Lãi suất còn cao, ảnh hưởng tới việc tiếp cận các nguồn vốn để sản xuất, buôn bán của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công tác rà soát, cắt giảm đầu tư công, tùng tiệm chi ngân sách Nhà nước còn chậm trễ và hiệu quả chưa cao. Tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội ở 1 số địa phương còn chưa đồng bộ, thủ tục còn phức tạp, làm cho các khoản hỗ trợ chậm tới được các đối tượng thụ hưởng.

Tình hình kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là giá dầu thô, tỷ giá đồng đô la Mỹ và tính ổn định của 1 số thị trường tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, ... sẽ là các khó khăn, thách thức rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng còn lại của 5 2008.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2008

Để triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần trang bị 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu 5 2008 và các giải pháp cốt tử trong sáu tháng cuối 5 2008, Nghị quyết số 20/2008/QH12 của Quốc hội về 1 số vấn đề kinh tế - xã hội 5 2008 trong tình hình mới, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung và giải pháp điều hành kinh tế - xã hội 5 2008 đã nêu tại Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 5 2008 về các giải pháp cốt tử chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2008; Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 04 5 2008 về các biện pháp kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững; trong đó, cần tập trung thực hiện quyết liệt 1 số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện giải pháp kìm giữ lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt trong điều hành để tiếp tục kìm giữ lạm phát, song song bảo đảm duy trì phát triển kinh tế đạt mức kế hoạch đề ra; điều hành lãi suất theo hướng thực dương; điều hành tỷ giá linh hoạt, theo tín hiệu thị trường; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về buôn bán ngoại tệ.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần, nhất là các ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, bảo đảm sự phát triển lành mạnh và ổn định của cả hệ thống.

Trong quý III 5 2008, ban hành quy định mới về tiêu chí, điều kiện thành lập ngân hàng theo hướng nâng cao yêu cầu về quy mô vốn, trình độ quản lý và các điều kiện công nghệ khác để làm căn cứ rà soát, điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng hiện có, làm căn cứ cấp phép thành lập các ngân hàng mới. Trong khi chưa ban hành được các tiêu chí, điều kiện mới về thành lập ngân hàng, tạm thời chưa cấp phép thành lập mới các ngân hàng.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các ngân hàng nhỏ nâng cao chất lượng hoạt động hoặc sáp nhập với ngân hàng khác để hình thành các ngân hàng lớn hơn, đủ sức phát triển trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

b) Thực hiện kiên quyết việc tùng tiệm chi tiêu của các cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các biện pháp tùng tiệm chi tiêu trong các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, nhất là chi cho hội họp, sử dụng xăng dầu; nhất thời ngừng shopping trang bị mới ô tô, dụng cụ, tài sản khác có giá trị lớn; cố gắng tăng thu và tùng tiệm chi ngân sách Nhà nước để giảm mức bội chi ngân sách Nhà nước.

Các Bộ, địa phương, nhất là các Bộ, địa phương trực tiếp quản lý các dự án, công trình có nguồn vốn lớn từ ngân sách Nhà nước như: Giao thông vận chuyển, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng và các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư công kém hiệu quả hoặc chưa thực sự cần thiết để điều chuyển, bố trí vốn cho các dự án, công trình quan trọng, cần thiết có khả năng hoàn thành trong 5 2008 - 2009, các dự án sản xuất các sản phẩm dùng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước như: xi măng, điện, giao thông đường bộ... Tập trung chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư các dự án, công trình có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; song song, đẩy nhanh việc phê phê chuẩn điều chỉnh định mức, dự toán điều chỉnh của các dự án, gắn với việc áp dụng biện pháp khắc phục các tổn thất do dừng hoặc dãn tiến độ thi công các công trình đang đầu tư để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa giảm thất thoát, lãng phí.

c) Bộ Tài chính chỉ đạo, nắm vững tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán, thúc đẩy tự phát triển ổn định, lành mạnh, nâng cao tính minh bạch, công khai; phát hiện và kịp thời xử lý các diễn biến thất thường của thị trường.

2. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng cần thiết, tăng cường quản lý thị trường và điều hành giá cả

a) Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản, công nghiệp có giá trị gia tăng cao như cơ khí, máy nông nghiệp, đóng tàu; thúc đẩy hoạt động gia công hàng hóa thuộc các ngành: điện tử, đồ gỗ, thủy sản,... để cố gắng tăng kim ngạch xuất khẩu trong các tháng cuối 5 ở mức 26 - 30%; tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp thuế quan và phi thuế quan (về kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, rào cản công nghệ, nguồn gốc hàng hóa đối với hàng nhập cảng để kiểm soát nhập cảng, bảo đảm tỷ lệ nhập siêu 5 2008 so với kim ngạch xuất khẩu ở mức khoảng 30%.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các tập đoàn sản xuất tiếp tục theo dõi việc thực hiện chủ trương dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn giảm thuế nhập cảng vật tư, nguyên liệu dùng cho gia công hàng xuất khẩu để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; chỉ đạo ngành hải quan đơn thuần hóa thủ tục hành chính đề thông quan nhanh hàng xuất khẩu.

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất trong nước tính hợp với điều hành xuất nhập cảng để bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng cần thiết, đặc trưng là các mặt hàng: xăng dầu, lương thực, sắt thép, phân bón, thuốc chữa bệnh,... nhất định không được để xảy ra thiếu hàng hóa trong mọi tình huống; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm nguồn hàng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế và các địa phương triển khai thực hiện ngay các nội dung này.

c) Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính, tung tin thất thiệt, gây hoang mang,... kể cả việc rút giấy phép buôn bán, truy tìm tố trước pháp luật các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

d) Thực hiện điều hành giá xăng, dầu hỏa theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không bù lỗ đối với 2 mặt hàng này. Giá bán được điều chỉnh theo nguyên tắc bảo đảm buôn bán sau khi tiết giảm tối đa chi phí để có mức giá bán hợp lý, thực hiện việc kê khai giá, đăng ký giá theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chủ động điều hành để các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc thị trường nhưng phải bảo đảm được sự kiểm soát của Nhà nước đối với mặt hàng này.

Đối với giá dầu mazút, thực hiện điều hành theo hướng tiếp cận thị trường, Nhà nước giảm dần bù lỗ, tiến đến áp dụng điều hành như giá xăng, dầu hỏa. Đối với dầu diesel, trước mắt Nhà nước tiếp tục bù lỗ để hỗ trợ sản xuất; khi đủ điều kiện sẽ áp dụng theo cơ chế thị trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới để chủ động điều hành hoặc yêu cầu biện pháp thích hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

đ) Giữ ổn định giá bán tới hết 5 2008 đối với bốn mặt hàng là điện, nước sạch, cước xe buýt công cộng, than cho 4 hộ tiêu dùng lớn (điện, phân bón, xi măng, giấy). Ngoài các mặt hàng nói trên, các mặt hàng khác thuộc danh mục các mặt hàng đang thực hiện chủ trương kìm giữ giá, doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán ở mức hợp lý, phù hợp với quy định hiện hành sau khi đã áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để hạn chế tác động bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; song song, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kê khai, niêm yết và đăng ký giá.

3. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất, buôn bán các mặt hàng cần thiết, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu (kể cả cân đối ngoại tệ); có biện pháp thích hợp để đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, buôn bán bình thường.

b) Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng các biện pháp để bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất, nhất là sản xuất các mặt hàng cần thiết và xuất khẩu.

c) Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có biện pháp thích hợp theo dõi, nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; chủ động và kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, buôn bán.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra để hủy bỏ ngay các khoản phí, lệ phí trái pháp luật.

đ) Các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn thực hiện nghiêm việc rà soát các khoản đầu tư, tùng tiệm tối đa chi phí để nâng cao hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh; phát huy vai trò nòng cốt, bảo đảm duy trì sản xuất, buôn bán ổn định, cung cấp đủ hàng hóa, nhất là hàng hóa cần thiết với giá bán hợp lý, ổn định; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo đúng kế hoạch đề ra.

e) Bộ Tài chính chủ trì công ty đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, yêu cầu chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong nền kinh tế. Định kỳ hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hầu hết, chính xác tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương kết nạp, hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Nghị định về hình thành, công ty hoạt động và giám sát đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước.

4. Về bảo đảm an sinh xã hội

a) Các Bộ, ngành và địa phương theo trách nhiệm được giao tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành như: hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng mức trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ kinh phí nâng mức hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ con dưới sáu tuổi, nâng mức học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm, hỗ trợ chống hạn, hỗ trợ kinh phí mua giống lúa khôi phục sản xuất, hỗ trợ khắc hầu hạ rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá, đẩy nhanh việc thu mua lúa gạo, nông thủy sản với giá có lãi hợp lý cho người sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã đặc trưng khó khăn...; song song, kịp thời phát hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội nhanh chóng tới được các đối tượng thụ hưởng.

b) Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc chủ động thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung cơ chế, chính sách trợ cấp đối với các đối tượng mới có khó khăn do nghỉ việc làm, thu nhập thấp, người về hưu, cán bộ công chức Nhà nước; các chính sách trợ giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng nặng nại do lũ, lụt; tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương nắm bắt, tổng hợp tình hình về tình trạng nghỉ việc làm, giảm việc làm, giảm thu nhập do chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc cắt giảm đầu tư, cắt giảm sản xuất, buôn bán từ đầu 5 2008 tới nay; chủ động nghiên cứu, yêu cầu biện pháp giải quyết phù hợp.

Tập trung xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các huyện nghèo; xây dựng, ban hành chuẩn nghèo mới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

5. Các Bộ, ngành và địa phương chú trọng thực hiện quy chế về thông tin, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, qua đó củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền đưa tin chính xác, phản ánh hầu hết và kịp thời tình hình kinh tế - xã hội giang san, các chủ trương, chính sách của Chính phủ, tránh đưa các thông tin bất lợi, gây tâm lý lo âu, hoang mang trong dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí. Có biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả với các tin đồn, bịa đặt không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang, bất ổn trên thị trường; chủ trì xây dựng Đề án thông tin, tuyên truyền về chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Từ nay tới hết 5 2008 thời gian không còn đa dạng, trong khi nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nại, đòi hỏi sự quyết tâm, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 2008.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng gởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 5 2008.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết này báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 5 2008./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- BQL KKTCKQT BỜ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b), M 295.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download