hoặc
Tài liệu học tập Câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Quy luật MenĐen, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Câu hỏi trắc nghiệm khách quan về Quy luật MenĐen có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Tài liệu luyện thi đại học môn Sinh học

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan về quy luật Menđen tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm sinh học về nội dung quy luật di truyền Menđen, giúp các bạn ôn tập, tự củng cố, hệ thống kiến thức phần nội dung quy luật Menđen, tự tin hơn khi bước vào các kì thi sắp đến.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ QUY LUẬT MENĐEN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ QUY LUẬT MENĐEN

1/ Đâu là điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền đã giúp MenĐen phát hiện ra các qui luật di truyền?

A. Trước khi lai ,tạo các dòng thuần
B. Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vài tính trạng ròi phân tích kết quả ở F1, F2, F3
C. Sử dụng toán học để phân tích kết quả lai
D. Đưa giả thuyết và chứng minh giả thuyết

2/ Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều,Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

A. Lai phân tích           B. Lai thuận
C. Lai nghịch               D. Cho tự thụ

3/ Giao tử thuần khiết là gì:

A. Giao tử chưa tham gia thụ tinh          B. Giảm phân chỉ cho một loại giao tử
C. Giao tử chứa cặp alen đồng hợp       D. Giao tử chỉ mang một trong 2 alen và còn giữ nguyên bản tính của P.

4/ Nội dung chính của qui luật phân li của MenĐen là gì?

A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình tương đương 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn Fphân tính tương đương 3 trội/1lặn.

5/ Dựa vào đâu MenĐen có thể đi tới kết luận các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?

A. kiểu gen và kiểu hình F1                       B. kiểu gen và kiểu hình F2
C. sự phân li kiều hình ở từng tính trạng    D. Kết quả lai phân tích

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download