hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đăng ký tuyển dụng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đăng ký tuyển dụng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Vị trí dự tuyển: 

Ngày nộp hồ sơ: …… /…… / 20……

1, Thông tin cá nhân:

Họ và Tên:

Ảnh:  

Ngày sinh:   /   / 

Giới tính:  

Mobile:

Tel (NR):

Email: 

Chiều cao:

Cân nặng: 

Quê quán: 

Hộ khẩu thường trú: 

Địa chỉ liên hệ: 

CMND số: 

Ngày cấp:   /   / 

Nơi cấp: 

Tình trạng hôn nhân (chưa có / đã có): 

Ghi rõ cơ quan vợ/ chồng (nếu có): 

Hiện tại ở nhà anh/chị kết nối Internet theo hình thức nào (Dial up / ADSL / khác / chưa kết nối):

2) Quá trình học tập, đào tạo:

- Đào tạo chuyên ngành:

Thời gian: (Từ - đến)

Tên trường/đơn vị đào tạo

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Tốt nghiệp loại

VD: 2007 - 2011

VD: Trường Đại học Công nghiệp HN

VD: Cao Đẳng

VD: Công nghệ thông tin

VD: Giỏi

       

       

       

- Trình độ ngoại ngữ:                                                                     

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

                         
                         
                         

3) Quá trình làm việc: (Áp dụng đối với 02 công việc gần nhất)

Từ ……/20…. đến ……./20….., làm việc tại:

Công ty: 

Chức danh: 

Địa chỉ: 

Mức lương: 

Thâm niên công tác (tháng, năm): 

Nhiệm vụ, công việc chính: .............................................................................

 

Loại hình Kinh doanh của công ty: .......................................................................

 

Lý do thôi việc: 

Cần xác minh thông tin trên liên hệ với: 

Số điện thoại:

Từ ……/20…. đến ……./20….., làm việc tại:

Công ty: 

Chức danh: 

Địa chỉ: 

Mức lương: 

Thâm niên công tác (tháng, năm): 

Nhiệm vụ, công việc chính: ..................................................................................

 

Loại hình Kinh doanh của công ty: .....................................................................

 

Lý do thôi việc: 

Cần xác minh thông tin trên liên hệ với:  Chức danh: …………………………...

Số điện thoại:

4) Theo anh/chị, môi trường làm việc một mình hay theo nhóm thì sẽ phát huy hết khả năng của mình hơn?

5) Các năng lực chuyên môn khác: 

6) Tóm tắt các phẩm chất và kỹ năng đặc biệt (Qua quá trình làm việc hay các kinh nghiệm khác): 

7) Các hoạt động ngoại khóa, xã hội đã từng tham gia: 

8) Mức lương đề nghị:   VNĐ

      * Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download