hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Nghĩa Hành, Quảng Ngãi có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Đề thi thử quốc gia môn sinh có đáp án

Đề thi thử THPT môn Sinh lần một 5 2015 trường THPT Nghĩa Hành, Quảng Ngãi là tài liệu luyện thi đại học môn Sinh mới nhất VnDoc gởi đến các bạn lần này với mong muốn cung cấp cho các bạn 1 kho tài liệu, đề thi nhiều, phong phú, giúp các bạn ôn thi đại học môn Sinh được tốt nhất.

ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH 

Đề thi thử THPT môn Sinh 5 2015
THPT số một Nghĩa Hành - Quảng Ngãi - Mã đề 158

Câu một. Khi các cá thể của 1 quần thể giao cấu (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái, ở 1 số tế bào sinh giao tử, 1 cặp nhiễm dung nhan thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao cấu tự do giữa các cá thể có thể tạo nên các kiểu tổ hợp về nhiễm sắc thể là:

A. 2n; 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2.
B. 2n+1; 2n-2-2; 2n; 2n+2.
C. 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2.
D. 2n+1; 2n-1-1-1; 2n.

Câu hai. Cơ chế nào sau đây dẫn tới đột biến lệch bội?

A. Trong quá trình phân bào, 1 hoặc 1 số cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân li.
B. Trong quá trình phân bào, xảy ra đàm luận chéo không cân trong cặp nhiễm dung nhan kép tương đồng
C. Trong quá trình phân bào, toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể không phân li.
D. Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt và được nối vào 1 nhiễm sắc thể khác trong tế bào. 

Câu 3. Loại đột biến NST nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm dung nhan thể?

A. Chuyển đoạn.                                    B. Dị đa bội.
C. Lặp đoạn.                                          D. Dị bội (lệch bội).

Câu 4. Ở 1 loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn. Biết rằng hai gen quy định hai tính trạng trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20cm. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều bình thường. Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) ® F1: 100% đơn, dài. Đem F1 tự thụ ® thu được F2. Cho các nhận kết luận sau:

(1) F1 có kiểu gen AB//ab chiếm tỉ lệ 32%
(2) F2 gồm 16 tổ hợp giao tử bằng nhau.
(3) F2 gồm 4 kiểu hình: 66%A-B-:9%A-bb:9%aaB-:16%aabb.
(4) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở F2 chiếm 34%.
(5) Khi lai phân tích F1 thì đời con (Fa) gồm 40% cây kép, ngắn

Số kết luận đúng:

A. 4                  B. năm                       C. 3                   D. 2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download