hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Thủ tục đổi thay nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh gởi thông báo đổi thay nội dung đăng ký kinh doanh đến bộ phận Đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện;

- Cán bộ theo dõi kiểm tra giả dụ hồ sơ hợp lệ thì thu nhận và viết giấy hứa ngày trả kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh);

- Đến ngày hứa Hộ kinh doanh tới gặp cán bộ theo dõi lĩnh vực đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại hội sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo đổi thay nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo phụ lục III-14;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Bản sao chứng nhận các văn bản liên quan tới ngành nghề kinh doanh có điều kiện; giấy tờ chứng minh địa chỉ nơi đặt địa điểm giao thiệp, nơi SX, kinh doanh của hộ kinh doanh;

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá năm ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, nhóm cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Lệ phí

20.000đồng/giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi đổi thay nội dung kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh thông báo nội dung đổi thay với bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch đầu tư; Hướng dẫn 1 số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn Thủ tục đổi thay nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download