hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kinh tế,Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế

Với đề tài: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phàn Vinatex Đà Nẵng dưới đây có thể là bài luận văn tham khảo cho đợt báo cáo tập sự sắp đến của các bạn sinh viên ngành Kinh tế. Chúc các bạn thành công trong đợt báo cáo tốt nghiệp của mình.

Luận văn: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

Lời mở đầu

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế của công ty mình như: con người, tài sản, vốn…. góp phần hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, song song giúp doanh nghiệp xây dựng được 1 nền móng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng, và phát triển đi lên của doanh nghiệp.

Chu trình mua hàng và thanh toán có 1 vai trò rất quan trọng trong bất kỳ 1 công ty nào,vì vậy việc kiểm soát chu trình là 1 việc rất cần thiết và quan trọng. Hơn nữa, công ty Vinatex lại là 1 công ty dệt may nên khâu mua hàng là vô cùng phức tạp, số lượng hàng mua lớn, mà công ty không chỉ mua trong nước mà còn du nhập từ nước ngoài.

Do đó, em thấy khâu mua hàng là rất quan trọng nó quyết định sự thành, bại của mỗi đợt sản xuất của công ty, cho nên nó đòi hỏi công ty cần phải có sự quản lý chặt chẽ để bảo đảm hàng mua đạt tiêu chuẩn chất lượng đề ra, bảo đảm giá cả hợp lý để công ty có thể cạnh tranh được về giá cả và chất lượng trên thị trường.

Từ các nhận thức đó, cùng với thời gian tập sự tại công ty cổ phần Vinatex, em nhận thấy vấn đề kiểm soát về chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty là cần thiết và cần được quan tâm, vì vậy em đã chọn đề tài KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG.

Đề tài gồm ba phần chính:

Phần I: Cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán nói riêng.

Phần II: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.

Phần III: Một số đánh giá và kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại Vinatex Đà Nẵng.

Đà Nẵng, tháng 05 5 2009
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Cúc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download