hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một (2 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1/. Nguyên nhân dẫn tới sự hợp nhất ba doanh nghiệp cộng sản ở Việt Nam 5 1930 là:
A. Ba doanh nghiệp Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
B. Ở đa dạng địa phương đã có các cơ sở Cộng sản
C. Phong trào của công nhân tính hợp với nông dân
D. Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước

2/. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào:
A. Ngày 19 tháng 8 5 1945
B. Ngày hai tháng 9 5 1945
C. Ngày 21 tháng bảy 5 1954
D. Ngày hai tháng bảy 5 1976

3/. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:
A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Khởi nghĩa Nam Kì
D. Binh biến Đô Lương

4/. Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là:
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Lê Hồng Phong

Câu hai. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng:
a. 19 – năm – 1941                           một. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
b. 3 – hai – 1930                              2. Thành lập mặt trận Việt Minh
c. 19 – 12 – 1946                          3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết
d. 21 – bảy – 1954                            4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
e. 2- 9- 1945

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm): Trình bày nội dung căn bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Câu 4 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download