hoặc
Tài liệu học tập Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Resume Mẫu căn bản - Mẫu 3

Curriculum Vitae

Personal information:

Full name:

Sex: female (or male)

Date and place of birth:

Marital status: single (or married)

Health: Excellent.

Interest: Music, reading, sports, travel, helping others...

Personal features: eagerness to learn, hard-working, work endurance, creativeness, willing to work overtime and far from home even for a long time if necessary.

Address:

Phone number:

Email:

Education:

- Bachelor (master) of science (nam tot nghiep), University of... (ten truong).

- Major (mon hoc chinh).... Minor (mon phu)...

- English knowledge: Certificate of level A, B, C (nam cap, hoac bang tai chuc, chuyen nghiep, van van. Neu khong co giay chung nhan hoac bang thi ghi: Self-taught, with several years attending private lessons of renown English teacher Thai Ba Tan, see attached his Letter of Recommendation).

- Computer skills: Good in operating WinWord and Exell programs.

- Capable to handle all kinds of secretarial works.

Work history: (Cho nhung nguoi da tung di lam) (Liet ke nhung noi da lam, theo thu tu nguoc ve thoi gian, thi du)

December 1999 to present: Accountant, Import - Export Company, Hanoi.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download