hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014 môn Toán có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

Cho biểu thức 

1. Rút gọn P.

2. Tìm giá trị của x để P = 3.

Câu 2:

Cho hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa

1. Giải hệ với m=3.

2. Tìm m để hệ có nghiệm độc nhất thỏa mãn x− x − y > 0.

Câu 3:

Giải phương trình Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa

Câu 4:

Cho 3 điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng và theo thứ tự đó sao cho AB ≠ BC. Trong 1 nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC dựng các hình vuông ABDE và BCFK. Gọi I là trung điểm của EF, đường thẳng qua I vuông góc với EF cắt các đường thẳng BD và AB lần lượt tại M và N. CMR:

1. Các tứ giác AEIN và EMDI nội tiếp,

2. Ba điểm A, I, D thẳng hàng và B, N, E, M, F cùng thuộc một đường tròn.

3. AK, EF, CD đồng quy.

Câu 5:

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z = 9. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download