hoặc
Tài liệu học tập Đơn mời luật sư bào chữa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn mời luật sư bào chữa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Khiếu nại - Tố cáo,

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Kính gửi: Công ty luật ….

Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng... 5 ....cấp….., cơ quan cấp……………………

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ hội sở chính: …………………………………………………………

Tôi /chúng tôi xin trình bày 1 việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)……………………………………………………………

Nay, tôi làm đơn này yêu cầu Công ty luật Danh Chính cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, giả dụ không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng.. tôi) trong công đoạn …….(ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong công đoạn nào: điều tra, truy nã tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download