hoặc
Tài liệu học tập Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm con người cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.10 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm con người cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm con người cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
đây là một bài luận môn triết học về đề tài: Lý luận nhận thức, áp dụng quan điểm con người cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười 5 đổi mới tới nay. nội dung tài liệu gồm: lời mở đầu giới thiệu đè tài 1. tình hình nghiên cứu đè tài 2. mục đích nhim vụ của đè tài 3. khuôn khổ nghiên cứu 4. cơ cở lí luận chương I: 1 số khái niệm liên quan 1. thực tiễn 2. vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 3. mối quan hệ giữ lí luận và thực tiễn chương II: quá trình phát triển ở việt nam 1. vị trí địa lí 2. quá trình phát triển kinh tế ở việt nam 3. giả pháp chương III: áp dụng lí luận vào thực tiễn đổi mới 1. áp dụng vào phát triển kinh tế 2. ý nghĩa 3. giải pháp và nhiệm vụ cho tương lai kết luận
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download