hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 5,Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Toán lớp năm năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hóa Quỳ, Thanh Hóa là đề kiểm tra định kì cuối học kì hai môn Toán lớp năm năm học 2014-2015. Tài liệu này bao gồm đề thi và đáp án, giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức, áp dụng kiến thức vào việc làm bài tập. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi cuối học kì hai lớp năm môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC
HÓA QUỲ

 

 

PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5
(Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2)
Môn: TOÁN
Họ và tên học sinh:………………….Lớp: …
Họ và tên giáo viên dạy: …………………….

Năm học 2014 - 2015

 

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu trả lời đúng cho 0.năm điểm)

Câu 1: Hỗn số chỉ phần tô màu là:

Câu 2: Tám tổ chức, sáu phần mười, 5 phần trăm viết được số thập phân là:

A. 8,56              B. 86,năm              C. 865              D. 8,65

Câu 3: Tỉ số phần trăm của 2 số hai,8 và 80 là :

A. hai,8%            B. 50%              C. 3,năm %           D. 35 %

Câu 4: một tấn 8 kg = . . . . tấn. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. một,008            B. một,08             C. một,8                D. một,0008

Câu 5: Dấu (>; <; =) điền vào chỗ chấm của: 8 m2 50 dm2 . . . 8,05 m2 là:

A. <                 B. >                   C . =

Câu 6: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105 km. Vận tốc của người đi xe máy là:

A. 35 km          B. 3,năm km/giờ       C. 35 giờ           D. 35 km/giờ

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính (4 điểm - Học sinh không được dùng máy tính bỏ túi)

a) 678 + 12,47           b) 154,hai – 14,bảy          c) 24,sáu x 3,4              d) 24,36 : 12

Bài 2: (3 điểm) Người ta làm 1 cái thùng không nắp bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 60 cm, chiều cao 50cm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng đó (không kể mép hàn)?

Đáp án đề thi cuối học kì hai lớp năm môn Toán

I. Khoanh tròn vào các chữ cái đúng: (3 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.năm điểm.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

D

C

A

B

D

Câu 1: (Học sinh đặt tính và tính đúng – Mỗi phép tính cho một điểm)

Câu 2: (3 điểm) – Mỗi phép tính cho điểm

Tóm tắt Giải Điểm

Thùng hình HCN không có nắp:
Chiều dài: 80cm
Chiều rộng: 60cm
Chiều cao: 50cm
Tính diện tích tôn cần dùng?

 

 

Chu vi mặt đáy là:
(80 + 60 ) x hai = 2800(cm)
Diện tích bên cạnh là:
2800 x 50 = 140 000 (cm2)
Diện tích mặt đáy là:
80 x 60 = 4800 (cm2)
Diện tích tôn cần dung là:
140 000 + 4 800 = 144 800 (cm2)
Đáp số: 144 800 cm2
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download