hoặc
Tài liệu học tập Câu hỏi phần cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 17.67 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Câu hỏi phần cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán có 7 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:a. Lãi suất cố địnhb. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công tyc. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đôngd. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công tyCâu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng 5 nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:a. 60 USDb. 600 USDc. 570 USDd. 500 USD Câu 3: Cổ phiếu quỹ:a. Được chia cổ tức.b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được doanh nghiệp phát hành mua lại trên thị trường.c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.d. Là 1 phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấpa. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download