hoặc
Tài liệu học tập 120 câu hỏi vấn đáp về giao dịch Thương mại Quốc tế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 120 câu hỏi vấn đáp về giao dịch Thương mại Quốc tế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Cao đẳng - Đại học,Có đáp án

120 CÂU HỎI GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Các bước tiến hành hiệp đồng mua bán quốc tế?

2. So sánh đấu giá và đấu thầu.

3. So sánh môi giới và đại lý.

4. Mua bán đối lưu là gì? Các hình thức?

5. Sở giao thiệp hang hóa là gì? có các hình thức giao thiệp nào?

6. Hợp đồng mua bán là gì? Ý nghĩa của nguồn luật điều chỉnh trong thương mại quốc tế.

7. Incoterms là gì? Những chú ý khi sử dụng?

8. Có các chỉ tiêu chất lượng nào đối với hàng kỹ thuật

9. Bài tập về trọng lượng thương mại.

10. Dung sai là gì? Giá dung sai quy định như thế nào trong hợp đồng?

11. Phân biệt LC với nhờ thu.

12. LC là gì? LC không hủy ngang là gì?

13. Thế nào là BKK? Ý nghĩa của bất khả kháng trong hợp đồng?

14. Thế nào là trọng tài? Đặc điểm? Phân loại?

15. Thế nào là điều khoản khiếu nại? Nghĩa vụ bên bán và mua?

16. Nghiên cứu thương nhân thì cần nghiên cứu gì?

17. Đàm phán là gì? Các hình thức đàm phán, ưu nhược.

18. Soạn thảo các điều khoản hiệp đồng than với các điều khoản số lượng chất lượng, giá.

19. Quy trình xuất hàng bằng container? FCL, LCL

20. Quy trình nhập hàng bằng container?

21. Việt Nam thường xuất khẩu sử dụng cơ sở giao hàng nào khi xuất café

22. C/O là gì? Các loại CO chính, ai cấp?

23. Bài tập quy đổi cùng điều kiện tín dụng, FOB → CIF.

24. Nội dung của L/C? lề luật lập L/C? Những thông tin cần kiểm tra của L/C đối với người XK.

25. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF? hàng hóa bị hỏng hóc do chất lượng tàu bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai?

26. Bảo hiểm theo điều kiện CIF?

27. Điều kiện giá cả?

28. Phân biệt đại lý và môi giới?

29. Khái niệm Incoterms? Lưu ý khi sử dụng Incoterms?

30. Điều khoản trọng tài?

31. Quá trình giao hàng đóng trong container?

32. Liệt kê phiếu đóng gói? đóng gói chi tiết?

33. Điều khoản bao bì?

34. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

35. Các chứng từ pháp lý khi nhận hàng?

36. Hoàn giá?

37. Mua bán đối lưu?

38. Các bước giao thiệp thông thường?

39. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tái xuất?

40. Ý nghĩa của việc thông báo giao hàng?

41. L/C hủy ngang?

42. Các biện pháp nghiệp vụ tại sở giao thiệp hàng hóa?

43. Trọng lượng giao hàng?

44. Khi nghiên cứu thị trường trong nước thì phải nghiên cứu các gì?

45. Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu?

46. Cách tính trọng lượng bì?

47. Chất lượng gạo ở Việt Nam?

48. Phân biệt tàu chuyến, tàu chợ?

49. Đặc điểm điều kiện CFR?

50. Việt nam dùng hệ thống đo lường gì?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download