hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THPT năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THPT năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Đề thi học sinh giỏi tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012

Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: SINH HỌC           Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài một (2 điểm):

a. Tế bào hồng cầu không có ty thể phù hợp với chức năng nào mà nó đảm nhận? Vì sao?

b. Tế bào vi khuẩn không có ty thể vậy chúng tạo thành năng l ượng từ bộ phận nào trong tế bào?

Bài hai (3 điểm): Trình bày các tính chất căn bản của virut? Vì sao cần phải nghiên cứu virut?

Bài 3 (3 điểm): Trong quang hợp ở thực vật C4:

a. Quá trình cacboxi hóa xảy ra ở đâu?

b. Nguồn CO2 và các enzim cacboxi hóa cho các quá trình cacboxi hóa đó.

c. Thực vật C4 thực hiện quá trình cacboxi hóa trong điều kiện môi trường nào?

Bài 4 (2 điểm):

a. Phân biệt bướu cổ nhược giáp và bướu cổ cường giáp.

b. Vì sao người sống ở vùng núi cao là nơi có tỷ lệ ôxi trong không khí thấp nhưng lại có số lượng hồng cầu cao hơn người sống ở vùng đồng bằng?

Bài năm (3 điểm):

Căn cứ vào quá trình giảm phân hãy trình bày cơ sản xuất ra các tinh trùng bất thường mà khi thụ tinh với các trứng bình thường dẫn tới sự hình thành các hợp tử dị bội về nhiễm sắc thể giới tính XXY hoặc XYY ở người.

Bài sáu (2 điểm): Khi nghiên cứu tiêu bản nhiễm sắc thể của 1 loài thực vật có 2n = 20, người ta thấy có hai trường hợp khác nhau:

a. Tiêu bản đếm được có 18 NST.

b. Tiêu bản đếm được có 22 NST.

Giả thiết hàm lượng ADN của các trường hợp trên không đổi. Hãy giải thích các hiện tượng khác thường trên.

Bài bảy (2,năm điểm): Giả sử có 1 dạng sống mà axit nucleic của nó chỉ có 1 mạch đơn gồm 3 loại nucleotit: A, U, X. Hãy cho biết:

- Dạng sống đó là gì?

- Số bộ ba có thể có là bao nhiêu? Gồm các loại bộ ba nào?

- Có bao nhiêu bộ ba không chứa nucleotit loại X ?

- Có bao nhiêu bộ ba có chứa nucleotit loại X?

Câu 8 (2,năm điểm):

Khi cho lai hai trang bị lúa thuần chủng cây cao, hạt tròn với cây thấp, hạt dài, người ta thu được F1 đồng loạt cây cao, hạt dài. Cho các cây F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được 3.000 cây trong đó có 120 cây thấp, hạt tròn. Hãy biện luận xác định số cây của mỗi kiểu hình ở F2. Biết rằng mỗi cặp tính trạng do 1 cặp gen qui định và mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân ở F1 giống nhau.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download