hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra học kì hai môn Toán lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi học kì II lớp 10 môn Toán có đáp án dành cho các bạn tham khảo, làm thử đề thi học kì, luyện tư duy và cách trình bày, hệ thống chương trình Toán lớp 10 kiên cố, để lên tiếp chương trình Toán lớp 11. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì hai môn Toán lớp 10

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN-LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu một.(2,0 điểm) Một rạp chiếu phim A thống kê số khách tới xem phim trong 15 ngày đầu của tháng một như sau:

80    78    50    62    75    80    50    78
50    90    80    78    62    50    90

a) Lập bảng phân bố tần số.

b) Trong tháng một, trung bình 1 ngày có bao nhiêu khách tới rạp A xem phim.

Câu hai.(2,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức  A = 3sin(-a) + 5cos(π/2 - a) - 4sin(π - a) - cos(9π/2 + a)

b) Tính giá trị biểu thức biết B = (sina + 5cosa)/(sin³a - 2cos³a) biết tan a = 2

Câu 3.(2,0 điểm) Giải bất phương trình và phương trình sau:

a, √(7x + 1) - √(3x -18) ≤ √(2x + 7).

b, x + √x + 3√(2x - x²) = 4 + √(2 - x).

Câu 4.(2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho 2 điểm A(3;3), B(-2;-2).

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.

b) Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng AB, song song tiếp xúc với đường thẳng d1 và d2 biết d1: 3x + 2y + 3 = 0, d2: 2x – 3y + 15 = 0.

Câu năm.(2,0 điểm) Lập phương trình chính tắc của (E) biết độ dài trục lớn bằng 10 và tâm sai bằng 3/5.

----------------Hết---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………………. Số báo danh:……………

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Toán lớp 10

Câu 1:

a, Bảng phân bố tần suất:

Giá trị (x) 50 62 75 78 80 90  
Tần số (n) 4 2 1 3 3 2  N = 15

b) Giá trị trung bình:

Vậy: Trong tháng một, trung bình 1 ngày có 70 khách tới rạp A xem phim.

Câu 2:

a, Có sin(-a) = - sina, cos(π/2 - a) = sina, sin(π - a) = sina, cos(9π/2 + a) = cos( 4π + π/2 + a) = -sina.

A = -3sina + 5sina - 4sina + sina = -sina.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download